Eroare DUAE

Am gresit la completarea DUAE in sensul ca:
- am solicitat prin fisa de date experienta similara dar in DUAE incarcat pe SEAP, operatorul economic, nu are posibilitatea de a completa aceasta sectiune.
- la depunerea ofertelor operatorul economic A1 completaza un alt duate cu toate datele solicitate
- ceilalti operatori economici completeaza formularul incarcat de mine, fara a specifica experienta similara solicitata prin fisa de date(nu au unde sa copleteze)
- operatorul economic B2 ataseaza la documentatie, documentele doveditoare experientei similare
- operatorul economic C3 nu ataseaza la documentatie, documentele doveditoare experientei similare

Se poate solicita de la operatorul economic C3, completarea documentatiei sau revizuirea DUAE ?
Se ia in considerare documentele atasate ca dovada experientei similare de la ofertantul B2 ?

Spetele de genul acesteia

Spetele de genul acesteia sunt inserate ca argumente asupra necesitătii aparitiei "Notificarii privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale" din 01.09.16, disponibilă pe site-ul ANAP.
Mie mi se pare ca va aflati in cazul de la litera A, adica cereri clarificări si atasati DUAE in care faceti bife cf fisei de date, urmand a primi DUAE revizuit.
Concluzia mea, luand in considerare si pct B din notificarea anterioară e ca decizii radicale adopti cand esti sigur ca nu indeplineste un criteriu, pana atunci ceri clarificări...

la o procedura simplificata

la o procedura simplificata online, unul din ofertanti ne depune un DUAE semnat cu semnatura electronica care este necompletat de operatorul economic.Nici macar denumirea operatorului economic nu s-a trecut in formular. Este un viciu de forma sau de fond? Il descalific sau ii cer revizuire DUAE? Multumesc.

Inca o situatie care indica

Inca o situatie care indica cat de vaga e toata legea asta noua. Din notificarea Anap privind utilizarea DUAE - eu unul am inteles ca tragi de operatori pana cand esti ferm convins ca nu indeplinesc cerintele...
**********************************************
Cautand pe CNSC gasesti decizii de genul:
Consiliul apreciază că, în mod corect, autoritatea contractantă în mod corect a constatat incidenţa dispozițiilor art. 143 alin. (2) din HG nr. 394/2016, care dispune: „În condiţiile art. 228 alin.(4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: (…) b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerinţele stabilite de entitatea contractantă”, cu privire la oferta depusă de către ........................, cu atât mai mult cu cât și la cap. IV.4.3 din fișa de date a achiziției se precizează expres, drept condiție privind eliminarea ofertelor, „oferta inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) din HG nr. 394/2016”.
Acest fapt a fost reținut, în mod corect, de către comisia de evaluare a ofertelor, în cuprinsul procesului verbal de evaluare nr. 565/12.09.2016, fiind menționat faptul că ofertantul ........................ a completat și publicat în SEAP Documentul Unic de Achiziție European, fără respectarea cerințelor din documentația de atribuire.
Prin urmare, Consiliul nu poate lua în considerare alegația contestatorului potrivit căreia autoritatea contractantă ar fi trebuit să îi solicite clarificări privind neconcordanțele constatate în cadrul DUAE, orice ofertă a unui operator economic care nu a completat DUAE în mod corespunzător, fiind respinsă, din start, ca inacceptabilă, în baza textului de lege sus menționat, prevăzut la cap. IV.4.3 din fișa de date a achiziției.
Potrivit art. 221 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, „În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei”, Consiliul apreciind că o astfel de solicitare din partea entității achizitoare s-ar fi impus în condițiile în care ar fi fost vorba despre inadvertențe de formă, în speță nefiind vorba despre așa ceva, cum eronat susține ........................, ci despre necompletarea corespunzătoare a Documentului Unic de Achiziție European.
Or, în situația de față, având în vedere că la pct. C și D de la partea III – a din DUAE, ofertantul contestator nu a bifat toate rubricile corespunzătoare, în conformitate cu modelul indicat de către autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, ținând cont și de faptul că celălalt ofertant, respectiv S.C. KEMCRISTAL S.R.L., a înțeles să respecte cerința prevăzută în documentația de atribuire, Consiliul apreciază că o clarificare în acest sens ar fi determinat încălcarea dispozițiilor art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, potrivit căruia „entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”,
În aceste condiţii, pentru considerentele anterioare, în baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, Consiliul respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către ........................, în contradictoriu cu ........................

*********************************
In concluzie - inacceptabil si gata

Asta cu DUAE e o etapa

Asta cu DUAE e o etapa suplimentara adica o pierdere de vreme. Oricum AC nu mai poate impune cerinte minime.Parerea mea ca DUAE ar trebui sa fie optional. Ce te faci daca ofertantul nu depune DUAE dar in scchimb depune toate documentele solicitate in DUAE si in fisa de date? Il elimini , nu , ca asa zice legea.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri