documente DUAE

La o procedura simplificata, ofertantului clasat pe primul loc, i se solicita, pentru demonstrarea celor mentionate in DUAE si declaratiile referitoare la art 164,165,167 si conflict de interese ?