SEAP

Stie cineva daca operatorul economic, are obligatia sa semneze electronic solicitarile de clarificari ? Din experienta poate .

Legea nu prevede nicio

Legea nu prevede nicio obligatie de semnare electronica a cererilor de clarificari adresate de operatorii economici in legatura cu documentatia de atribuire. Si mi se pare normal pt ca in stadiul acesta de "tatonare" , acestia nu fac parte din "joc"= participare/angajare cu oferta. Adica cine intreaba nu inseamna ca face si negot.

raspuns ANAP

"Din coroborarea art. 67 alin. (1) cu alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 reiese ca operatorul economic are obligatia de a incarca oferta, DUAE si documentele aferente in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Totodata, in temeiul art. 69 alin.(1) din acelasi act normativ, in scopul verificarii ofertei/documentelor depuse de ofertant, entitatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in seap in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calfiicat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Prin urmare subliniem ca, semnarea electronica a tuturor documentelor/solicitarilor de clarificari/ raspunsurilor la solicitarile de clarificari incarcate in SEAP se face atat de catre entitatea contractanta, pe de o parte, cat si de catre ofertanti, pe de alta parte, astfel atinganduse scopul principal pentru care este utilizata semnatura electronica si anume, ofera cititorului un motiv puternic de confirmare a faptului ca mesajul sau documentul digital este creat de catre persoana care la semnat, iar continutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia."

raspuns ANAP

"Din coroborarea art. 67 alin. (1) cu alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 reiese ca operatorul economic are obligatia de a incarca oferta, DUAE si documentele aferente in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Totodata, in temeiul art. 69 alin.(1) din acelasi act normativ, in scopul verificarii ofertei/documentelor depuse de ofertant, entitatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in seap in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calfiicat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Prin urmare subliniem ca, semnarea electronica a tuturor documentelor/solicitarilor de clarificari/ raspunsurilor la solicitarile de clarificari incarcate in SEAP se face atat de catre entitatea contractanta, pe de o parte, cat si de catre ofertanti, pe de alta parte, astfel atinganduse scopul principal pentru care este utilizata semnatura electronica si anume, ofera cititorului un motiv puternic de confirmare a faptului ca mesajul sau documentul digital este creat de catre persoana care la semnat, iar continutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia."

ANAP este intr-o mare eroare

ANAP este intr-o mare eroare pt ca confunda solicitarea de clarificari adresata de catre autoritatea contractanta unui ofertant cu privire la oferta depusa , cu solicitarea de clarificari adresata autoritatii contractante de catre un operator economic in legatura cu documentatia de atribuire. Legea prevede ca numai in primul caz documentele se semneaza electronic. Adica atunci cand un ofertant intreaba autoritatea contractanta ceva , documentul care contine intrebarea nu se semneaza electronic, autoritatea contractanta avad obligatioa sa transmita raspunsul semnat electronic. Insa cand autoritatea contractanta intreaba ceva pe un ofertant in legatura cu documentele ofertei, atat intrebarea autoritatii cat si raspunsul dat de ofertant la intrebare se semneaza electronic.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri