OBLIGATIVITATE NOTIFICARE IN SEAP PENTRU PRELUNGIRE CONTRACT DE ACHIZITIE DIRECTA LA DATA DE 31.12.

Buna ziua
As dori sa supun atentiei urmatorul aspect:

Art. 165 alin. 2 din HG nr. 395/2016 prevede faptul ca autoritatea contractanta are obligatia sa publice in SEAP in termen de 30 de zile, modificarea contractului de achizitie, care expira la 31.12, in sensul prelungirii duratei acesteia cu maxim patru luni.
Va rog sa imi spuneti daca autoritatea are aceasta obligatie de publicare in SEAP si in situatia in care incheie un contract de achizitie directa, cu durata initiala pana la data de 31 decembrie, apoi il prelungeste conform art 165.
Multumesc

Daca cititi cu atentie art.

Daca cititi cu atentie art. 165 se refera la indeplinirea in mod cumulativ a unor conditii, "..........posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;
b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie;
c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia...."
Tot ceea ce este specificat anterior face trimitere la o documentatie de atribuire. Unde exista aceasta in achizitia directa? Concluzie, art. 165 se refera strict la proceduri. In situatia in care se modifica contractul/acordul cadru, acesta trebuie notificat in SEAP in termen de 30 de zile, dar la notificare se "agata" de o invitatie, respectiv contract.
Prin urmare ramane dilema, unde si cum procedam cu achizitiile directe (in speta cele de servicii, care au caracter de regularitate) si daca putem prelungi perioada acestora pe inca 4 luni.

Pe contractele de achizitii

Pe contractele de achizitii directe poti face aditionale pana la limita pragurilor fara nicio conditie.

Multumesc. Nu s-a raspuns la

Multumesc. Nu s-a raspuns la intrebare.
PUTEM PRELUNGI IN CONDITIILE CUMULATIVE ALE ART. 165

Art.165 se refera la

Art.165 se refera la contractele atribuite prin una dintre procedurile prevazute de lege. Achizitia directa nu este o procedura de atribuire si prin urmare nu i se aplica prev. art.165 din HG395.
Repet, contractele de achizitii directe se pot prelungi oricat cu conditia ca valoarea cumulata totala ANUALA sa fie sub pragurile procedurii simplificate.

o ultima

o ultima intrebare......prelungirea unui contract de achiz directa, in conditiile art. 165 din Norme, pana la data de 30.04.2018, se mai face prin intermediul SEAP, la fel ca achizitia initiala? sau doar un act aditional de prelungire? Astept pareri. Multumesc