Vizualizare ofertanti

Avand in vedere ca sunt la prima procedura imi spuneti va rog unde pot vizualiza ofertantii pana la evaluarea ofertelor( deoarece am contestatie)?
In sectiunea participare apar 12, iar in sectiunea Evaluare apar 5.care sunt de fapt cei care au depus oferte?
Poate pare banal si pueril!!!
Multumesc

Respingere oferta semnata electronic de altcineva

In cadrul unei proceduri simplificate:
- ofertantul inscris in SEAP la sectiune Evaluare este XXX SRL; fisierele incarcate de catre acesta in SEAP sunt semnate cu semnatura electronica extinsa de catre o alta firma decat cea inscrisa ca ofertant in SEAP.
Mentionez ca firma care a semnat cu semnatura electronica nu are nicio calitate in cadrul procedurii (nici ofertant, nici asociat, nici subcontractant, nici tert). De asemenea nu exista nicio imputernicire privind semnarea fisierelor incarcate in SEAP.
Raportat la:
- cerinta din fisa de date a achizitiei sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: ,,Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele încarcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului.”
si
- prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016 ,,Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.”,
Comisia de evaluare poate sa respinga oferta ca fiind inacceptabila in conformitate cu art.137 alin.2 lit.j coroborat cu art.60 alin.4 din HG nr.395/2016?

Buna ziua!

Inainte de a lua o decizie, eu as solicita clarificari cu privire la societatea care a semnat electronic documentele si in calitate le-a semnat.
Dupa primirea raspunsului la solicitarea de clarificari si in urma analizarii acesteia cu raportare la articolele de lege si fisa de date, puteti decide cum anume mergeti mai departe.