Achizitie DALI

Pentru o lucrare de modernizare a unei strazi, trebuie sa achizitionez intai DALI, pentru ca ulterior sa procedez la achizitia de servicii de proiectare(proiect tehnic si DDE) si executia de lucrari. Se poate achizitiona direct DALI daca nu depaseste pragul de achizitie directa (avand in vedere ca si acestea sunt tot servicii de proiectare) sau valoarea estimata a DALI trebuie cumulata cu valoarea estimata a proiectului tehnic, cu valoarea estimata a lucrarilor si cu valoarea estimata a serviciilor de dirigentie de santier pentru a alege procedura de atribuire? Considerati ca prevederile art. 17, alin. 4, lit. b) din HGR 395/2016 se refera doar la proiectul tehnic sau includ si DALI?

(4) În aplicarea art. 11

(4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru CONTRACTELE DE LUCRARI aferente obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente, cu condiţia ca respectivele investiţii să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată la nivel naţional, regional, sau local:

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte.

Eu inteleg ca pentru estimare valoare contract LUCRĂRI vei tine cont de DALI; PT, Dirig de sant..
DALI e separat. La fel si PT si DDE. Ai si coduri diferite..

Alineatul 4 nu are nicio

Alineatul 4 nu are nicio noima. Ce legatura are alegerea proceduri de lucrari cu valoarea SF-ului sau PT-ului?
Eu cred ca legiuitorul a vrut sa spuna ca procedura de atribuire a lucrarii se alege in functie de valoarea pe care a stabilit-o proiectantul in SF sau PT. Ma uimeste ce legatura are valoarea serviciilor de dirigentie de santier cu stabilirea procedurii de lucrare. Nu se face nicio referire pe nicaieri ca valorile PT, SF sau DS se cumuleaza cu cea a lucrarii.
De la aparitia legii acest articol este inca o nebuloasa legislativa careia i se dau interpretari si interpretari.

corect

exact. al. 4 e pt estimarea val LUCRARILOR!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri