Publicare anunt in SEAp pt. modificarea contractului

Conform art 221 alin 6 din L 98 se prevede ca:
(6) Autoritatile contractante care modifica un contract de achizitie publica/acord-cadru in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.

Eu am note de renuntare si note suplimentare, se modifica pretul contractului.Unde se face anuntul?
Multumesc

O PARERE VA ROG!!!

O PARERE VA ROG!!!

Vezi Ordinul 141 din 14

Vezi Ordinul 141 din 14 iunie 201 privind aprobarea Metodologiei de selectie si modului de interactiune a autoritatilor/ entitatilor contractante cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice in legatura cu intentia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/201

Sa inteleg ca se aplica doar

Sa inteleg ca se aplica doar in cazul art.221,alin.1 , lit. c? cf.Ordinului 141?
Eu am mers pe lit b, mai am aceasta obligatie?
Multumesc

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri