Subcontractare

Daca contractantul angajeaza un subcontractant pentru o parte din lucrarea, este obligatoriu sa informeze autoritatea contractanta?

normal

normal