Scrisoarea de garanţie de bună execuţie

Se poate constituii garantia de buna executie dupa modelul bancii chiar daca Contractul prevede urmatoarele:
Art. 10.1. Scrisoarea de garanţie de bună execuţie emisă de o instituţie bancară/societate de asigurări trebuie:
a) să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanţie de bună execuţie din Documentaţia de Atribuire;
Ii putem accepta totusi scrisoarea dupa modelul bancii?
Multumesc

Da, daca contine clauzele

Da, daca contine clauzele esentiale cu privire la executarea ei.