Proiectat general participa la procedura pentru atribuirea executiei lucrarii proiectate

Am participat la o procedura de atribuire la care unul din candidati in calitate de lider de asociere este Proiectantul general al Lucrarii. Precizez ca obiectul licitatiei este de executie lucrari.
In perioada de elaborare a ofertei am solicitat in doua randuri clarificari privind listele de cantitati din documentatie si anume incadrarea articolelor asimilate. Raspunsul a fost: "Se vor respecta incadrarile din lista de catitati" in conditiile in care s-au pus la dispozitie pentru fiecare deviz: F3,C6,C7,C8,C9 fara reteta articolelor asimilate. Din start Ofertantul care a intocmit si proiectul este avantajat fata de ceilalti participanti.
Art. 59 din L98/2016 nu este limitativ si spune:
prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii ... unui furnizor de servicii de achiziţie (proiectantul) care acţionează în numele autorităţii contractante , care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia (a se vedea raspunsul la solicitari), au în mod direct sau indirect, un interes financiar (proiectantul a depus oferta financiara pentru executia proiectului), economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire". Parerea mea este ca se incalca si pricipiul tratamentului egal.
Astept pareri privind aceasta speta!