Inregistrare ca autoritate contractanta si operator economic

Va rog sa ma ajutati in elucidarea unei situatii:

Firma noastra (societate comerciala) este inregistrata in SEAP, ca si operator economic.

Derulam un proiect din foduri europene si ni s-a spus ca achizitiile de materiale trebuie sa le realizam din SEAP, ceea ce inseamna ca trebuie sa ne inregistram ca si autoritate contractanta. Suma pentru materiale este foarte mica (2 achizitii a cate 4000 lei fiecare).

Putem sa ne inregistram si ca autoritate contractanta?

Va multumesc pentru ajutor.

Teoretic da. Daca va uitati

Teoretic da. Daca va uitati peste lista de participanti in SEAP ca si autoritati contractante veti gasi sute de SRL-uri.
In sensul Legii 98/2016 privind achizitiile publice pot fi autoritati contractante urmatoarele:
Autoritati contractante
ART. 4
(1) Au calitatea de autoritate contractanta in sensul prezentei legi:
a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile formate de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b).
(2) Prin organisme de drept public in sensul alin. (1) lit. b) se intelege orice entitati, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial;
b) au personalitate juridica;
c) sunt finantate, in majoritate, de catre entitati dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei entitati dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o entitate dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) ori de catre un alt organism de drept public.
(3) Se considera ca nevoile de interes general, prevazute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, daca entitatea infiintata, in conditiile legii, de catre o autoritate contractanta indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) functioneaza in conditii normale de piata;
b) urmareste obtinerea unui profit;
c) suporta pierderile care rezulta din exercitarea activitatii sale.