Notificare prealabila

Notificarea prealabila se publica in SEAP la sectiunea "Documentatie , clarificari , decizii"? sau doar punctul de vedere la notificare?
Un raspuns urgent va rog.Multumesc.

Masurile de remediere se

Masurile de remediere se publica in SEAP doar in cazul in care notificarea prealabila vizeaza documentatia de atribuire, inainte de termenul limita de depunere a ofertei.
In cazul in care notificarea prealabila vizeaza un act emis de autoritatea contractanta pe parcursul procesului de evaluare,autoritatea contractanta comunica ofertantului care a facut notificarea, prin sectiunea INTREBARI daca urmeaza sau nu sa aplice masuri de remediere.

Ma aflu in stadiul: inainte

Ma aflu in stadiul: inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Se solicita reformularea unor raspunsuri la solicitarile de clarificari,prelungirea termenului de depunere cu 15 zile si suspendarea procedurii pana la punerea in aplicare a remedierilor solicitate (remedierile se refera la nemultumirile primite la unele solicitari de clarificari). Am considerat ca nu e cazul de a se lua masuri de remediere.Mai sunt 3 zile pana la termenul limita de depunere