Comentarii HG 419/2018 - episodul 1 - Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari

Prin HG 419/2018 termenul uzual, considerat de legiuitor de regula suficient si rezonabil pentru formularea unui raspuns la o solicitare de clarificari a fost redus de la 3 zile lucratoare la 1 zi lucratoare: art. 134 alin. 3 din HG 395/2016, "(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 1 zile lucrătoare."

Oare cine poate crede, atat autoritate contractanta cat si operator economic ca, 1 "zile" lucratoare este suficient pentru a raspuns la o solicitare de clarificari adresata in procesul de evaluare? In marea majoritate a cazurilor, pe langa volumul de munca imens pentru pregatirea raspunsului si a documentelor cerute, solicitarea este formulata de asa natura, ambiguu, tendentios, deschisa la mai multe interpretari si posibile raspunsuri, incat operatorul economic, inainte de a incepe sa raspunda, trebuie sa desluseasca sensul real al intrebarilor autoritatilor contractante si sa isi faca o strategie de raspuns care sa nu permita autoritatii contractante sa considere raspunsul neconcludent prin raportare la intrebarea adresata si, prin urmare, sa permita acesteia sa respinga oferta sa ca inacceptabila pentru raspuns neconcludent.

Din aceasta perspectiva, HG 419/2018 reprezinta un pas inapoi chiar si fata de defuncta HG 925/2006 care, fara a institui un termen concret considerat suficient si rezonabil pentru raspunsul la solicitarile de clarificari in genere, a instituit un asemenea termen, tot de 3 zile lucratoare (art. 11 alin. 5 din HG 925/2006), cum era initial si in HG 395/2016, dar doar pentru depunerea documentelor de calificare de catre ofertantii care au depus initial o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestora (s.n. un fel de inaintas al DUAE). Pornind de la acest text, CNSC si instantele de judecata au considerat cvasi-unanim ca autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune pentru solicitarile de clarificari adresate ofertantilor un termen de raspuns mai scurt de 3 zile lucratoare decat daca este vorba de simple solicitari  de confirmare/explicitare a documentelor deja depuse in cadrul ofertei, de raspunsuri care nu necesita un lung termen de pregatire si/sau un volum mare de documente solicitate a fi depuse.

Nu in ultimul rand, va rog a observa ca si semnatic modificarea instituita de HG 419/2018 este una facuta pe fuga, pe genunchi, folosindu-se sintagma "minimum 1 zile lucrătoare.". Credem ca si la Guvern, singularul este zi nu zile! Probabil ca intr-o ciorna a HG 419/2018 termenul a fost redus de la 3 zile lucratoare la 2 zile lucratoare, dar la adoptare probabil s-a considerat ca si 2 zile lucratoare ar fi prea mult pentru ofertanti si s-a redus la  "minimum 1 zile lucrătoare.", pentru a se atinge scopul urmarit de legiutor, restrangerea la maxim a concurentei, cu incalcarea scopului Legii 98/2016, "(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.". Ce eficienta economica poate fi mai "mare" decat respingerea tuturor ofertelor cu exceptia uneia singure, de regula cu cel mai mare pret dintre toate cele depuse?

Aceasta modificare legislativa, impreuna cu instituirea cautiunii pentru depunerea de contestatii/actiuni in instanta/plangeri impotriva rezultatului procedurii, ating perfect acest scop, aducandu-ne, incet dar sigur, inapoi in timp, la un cadru legal pre-UE, de tipul OUG 60/2001, unde achizitiile publice se derulau fara prea multa publicitate la "masa verde".

Pe aceeasi logica, probabil ca un urmator pas firesc ar fi ca Guvernul, prin OUG, sa inchida SEAP/SICAP si sa ne intoarcem la publicarea licitatiilor doar in Monitorul Oficial partea a IV-a si la transmiterea cererilor de oferte, pentru valori estimate sub plafonul de publicare in JOUE, doar catre 3 firme alese de autoritatea contractanta, 1 firma agreata si 2 firme pe post de "mana moarta"!!!

 

Se pare ca fiecare decizie

Se pare ca fiecare decizie luate de guvern in ultima vreme, incurajeaza coruptia. Orice autoritate contractanta cu interes ar putea usor sa elimine candidatii "nefavorabili" chiar din prima etapa. Chiar daca nu ar exista un intres pe nici o parte sunt o serie de factori care nu sunt luati in calcul, ca de exemplu eficacitatea sistemul SEAP/SICAP, care au obiceiul sa se mai blocheze periodic, chiar daca erai activ pe site, sau inatarzierea notificarilor venite mail, toate acestea pot consuma timp pretios, cand ai numai o zi la dispozitie.

Observatie corecta "minimum 1

Observatie corecta "minimum 1 zile lucrătoare", pt ca la guvern chiar asa se spune, precum se spune la teleorman: "videle" nu vida.

Buna ziua,

Referitor art.158, al.(9) H.G. nr. 394/ 2016 actualizata, clauza se aplica si in cazul contractelor incheiate pe 4 ani in EURO ? Multumesc.