bilanţ

Bună ziua,

Lucrăm la o procedură simplificată pe elaborare studii pe pr programul INTERREG România-Bulgaria. Întrebarea era dacă la această achiziţie poate participa o firmă care are bilanţul pe minus pe unul din ani, deşi potrivit bilanţului contabil aferent exerciţiului financiar al ultimilor 2 ani, reiese că are cifra de afaceri egală cu cel puţin dublul valorii estimate.

Mulţumesc

Nu inteleg ce relevanta are

Nu inteleg ce relevanta are cifra de afaceri . In cazul procedurii simplificate se interzice formularea unei cerinte de calificare cu privire la situatia economico financiara. Se pot formula doar cerinte cu privire la motive de excludere,capacitatea de exercitare a activităţii profesionale în conformitate cu art. 173 si experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b) (vezi art.113 alin.11 din legea 98/2016).
Concluzie- poate participa orice operator economic indiferent de cifra de afaceri a acestuia.