Este sau nu Oferta alternativa

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o parere referitor la urmatoarea situatie: in cadrul unei licitatii deschise online, produse alimentare, am depus oferta tehnica de genul copy-paste solicitare autoritate contractanta, cu mici modificari, astfel incat sa nu constituie motiv de descalificare. Ni s-a solicitat printr-o clarificare producatorul produselor alimentare pentru care am depus oferta. Am raspuns printr-o lista prin care am declarat un producator initial, iar in cazul in care se intampla un eveniment neprevazut in piata (retragere produs de pe piata, inexistenta produsului respectiv la furnizorul nostru, etc), am declarat si un producator secundar - vom furniza produse de la producatorul initial, daca nu este posibil, vom furniza produse de la producatorul secundar. Oferta noastra a fost declarata inadmisibila, in conformitate cu prevederile art 137, alin 2, lit c din HG 395/2016, deoarece "oferta constituie o alternativă Ia prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative", coroborat cu art. 167 din Legea nr. 98/20.16 şi cu art. 47 lit. a) din H.G. nr. 395/2016. Si apoi vine si explicatia AC: "Autoritatea Contractanta daca ar fi luat în considerare mat multe oferte de la diferiţi producători ai aceluiaşi produs, ar fi echivalat cu depunerea indirecta, a mat multor oferte. Or, acest fapt ar fi fost de natură să creeze premisele încălcării tocmai a principiilor care guvernează achiziţiile publice, operatorul economic în cauză fiind avantajat faţă de ceilalţi ofertanţi prin faptul că ar fi avut mai multe şanse ca oferta acestuia sa fie desemnată câştigătoare prin alegerea unuia dintre producătorii propuşi. In conicuzie, oferta firmei dumneavoastră, prin prezentarea mai multor opţiuni de producători, nu poate fi considerată ca un angajament ferm în tot ceea ce priveşte conţinutul său, întrucât obiectul acesteia, respectiv produsele solicitate de autoritatea contractantă, nu sunt clar identificate/stabilite."
Precizez ca avem in derulare acelasi contract cu autoritatea contractanta, incheiat anul trecut, unde la fel am insirut mai multi producatori/marci in cadrul licitatiei, producatori/marci care de altfel sunt trecuti si in contractele subsecvente semnate.