Lamuriri HG419/2018 pct.38(b)

Buna ziua, intrebare si anume : ce parere aveti despre HG 419/2018,pct.38 (b) unde scrie: .......70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte.
In acest caz se foloseste sau nu .....SICAP-ul?

"prin exceptie de la ...."

"prin exceptie de la ...." nu se foloseste!

ANAP speta 727

ANAP speta 727
"Raspuns:
Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de a realiza o achiziție directă în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, în cazul produselor sau serviciilor, respectiv 450.200 lei pentru lucrări.
În ceea ce privește modalitatea de derulare a unei achiziții directe, conform art. 49 alin. (2) din H.G.nr. 394/2016, ca regulă se impune obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie prin intermediul S.E.A.P. sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. sau a S.E.A.P., și doar ca excepție, în măsura în care se îndeplinesc condițiile privind valoarea estimată a achiziției, astfel cum sunt enunțate la art. 43 alin. (3) din H.G.nr. 395/2016, această modalitate de achiziție se poate realiza fără a avea obligația de a utiliza mijloacele electronice așa cum acestea sunt menționate mai sus.
În acest din urmă caz, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi; în cazul în care valoarea estimată este mai mică de 70.000 de lei, autoritatea contractantă va avea posibilitatea de a achiziţiona direct pe baza unei singure oferte; ba mai mult, dacă valoarea estimată este situată sub pragul de 4.500 lei autoritatea contractantă are dreptul de a realiza plata direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
Așadar, entitatea contractantă are obligația respectării prevederilor sus-menționate în ceea ce privește realizarea unei achiziții directe, iar în acest sens, atragem atenția asupra faptului că legislația în materie nu limitează dreptul entităților contractante, de a uza în mod repetat, atunci când situația o impune, de catalogul electronic disponibil în SEAP sau, după caz, de publicarea un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. ori a S.E.A.P, atunci când valoarea estimată a achiziției este peste pragurile valorice de la art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, în vederea achiziționării produselor/serviciilor/lucrărilor necesare care să corespundă exigențelor și normelor stabilite de entitate.
Pentru a evita situațiile de a nu identifica serviciul, produsul sau lucrarea care să i satisfacă necesitatea sau după caz, de a evita riscul de a nu fi depusă nicio ofertă ori ofertele depuse să nu reflecte prețul real din piață, în cazul în care autoritatea contractantă realizează achiziția directă prin publicarea unui anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. sau a S.E.A.P., ținând cont de obligația de a include în acesta o descriere a produselor, serviciilor sau lucrărilor ce se doresc a fi achiziționate, recomandăm ca respectiva descriere să fie cât mai clară, precisă și amănunțită, astfel încât operatorii economici să primească suficiente informații relevante în baza cărora să-și fundamenteze oferta și prețurile aferente.
Precizăm că prevederile art. 49 alin. (3) lit. b) și c) din H.G. nr. 394/2016 devin incidente pentru orice achiziție care se află sub pragurile valorice de 70.000 lei, respectiv 4.500 lei, indiferent dacă entitatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri