Lamuriri HG419/2018 pct.38(b)

Buna ziua, intrebare si anume : ce parere aveti despre HG 419/2018,pct.38 (b) unde scrie: .......70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte.
In acest caz se foloseste sau nu .....SICAP-ul?

"prin exceptie de la ...."

"prin exceptie de la ...." nu se foloseste!

ANAP speta 727

ANAP speta 727
"Raspuns:
Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de a realiza o achiziție directă în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, în cazul produselor sau serviciilor, respectiv 450.200 lei pentru lucrări.
În ceea ce privește modalitatea de derulare a unei achiziții directe, conform art. 49 alin. (2) din H.G.nr. 394/2016, ca regulă se impune obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie prin intermediul S.E.A.P. sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. sau a S.E.A.P., și doar ca excepție, în măsura în care se îndeplinesc condițiile privind valoarea estimată a achiziției, astfel cum sunt enunțate la art. 43 alin. (3) din H.G.nr. 395/2016, această modalitate de achiziție se poate realiza fără a avea obligația de a utiliza mijloacele electronice așa cum acestea sunt menționate mai sus.
În acest din urmă caz, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi; în cazul în care valoarea estimată este mai mică de 70.000 de lei, autoritatea contractantă va avea posibilitatea de a achiziţiona direct pe baza unei singure oferte; ba mai mult, dacă valoarea estimată este situată sub pragul de 4.500 lei autoritatea contractantă are dreptul de a realiza plata direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
Așadar, entitatea contractantă are obligația respectării prevederilor sus-menționate în ceea ce privește realizarea unei achiziții directe, iar în acest sens, atragem atenția asupra faptului că legislația în materie nu limitează dreptul entităților contractante, de a uza în mod repetat, atunci când situația o impune, de catalogul electronic disponibil în SEAP sau, după caz, de publicarea un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. ori a S.E.A.P, atunci când valoarea estimată a achiziției este peste pragurile valorice de la art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, în vederea achiziționării produselor/serviciilor/lucrărilor necesare care să corespundă exigențelor și normelor stabilite de entitate.
Pentru a evita situațiile de a nu identifica serviciul, produsul sau lucrarea care să i satisfacă necesitatea sau după caz, de a evita riscul de a nu fi depusă nicio ofertă ori ofertele depuse să nu reflecte prețul real din piață, în cazul în care autoritatea contractantă realizează achiziția directă prin publicarea unui anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/A.N.A.P. sau a S.E.A.P., ținând cont de obligația de a include în acesta o descriere a produselor, serviciilor sau lucrărilor ce se doresc a fi achiziționate, recomandăm ca respectiva descriere să fie cât mai clară, precisă și amănunțită, astfel încât operatorii economici să primească suficiente informații relevante în baza cărora să-și fundamenteze oferta și prețurile aferente.
Precizăm că prevederile art. 49 alin. (3) lit. b) și c) din H.G. nr. 394/2016 devin incidente pentru orice achiziție care se află sub pragurile valorice de 70.000 lei, respectiv 4.500 lei, indiferent dacă entitatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări.