achizitii centralizate

Buna. Imi poate da cineva mai multe detalii privind obligativitatea autoritatii contractante de a se inregistra la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), ce formalitati sunt necesare pentru aceasta inregistrare etc., avand in vedere publicarea Hotararii 119/27.02.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 46/2018 privind ONAC? Multumesc.

Obligativitatea apare numai

Obligativitatea apare numai in cazul in care autoritatea contractanta este utilizator principal(definit destul de alambicat in cadrul art. 2 alin 1 din OUG 46/2018).O autoritate contractanta subordonata unei institutii publice centrale este utilizator prinicpal sau secundar?.
La art. 4,alin1,litera a) din Legea98/2016:"autoritatile si institutiile publice centrale sau locale,precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice"
La art. 4,alin2 din Legea98/2016: "prin organism de drept public in sensul alin1,lit.b, se intelege orice entitati,altele decat cele prevazute la alin 1,lit.a..."
Deci o autoritate contractanta subordonata daca nu e considerata organism de drept public conf definitiei utilizatorului principal din OUG46/2018 (desi de fapt toate sunt!!!) ar fi utilizator secundar