Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

O intrebare de mare importanta pentru mine:

Se poate aplica "Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare" cu final electronic (sau electronic) ?!? Si daca DA, cum procedez ??? (d.p.d.v. al pasilor pe care ii urmez.

Va rog mult, un raspuns.

O zi buna.

Proc de neg fara public prealabila a unui anunt de participare

Conform ART. 161 din OUG 34
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:
a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.
În consecinţă nu se aplică licitaţia electronică ca etapă finală a proc. de neg. fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Nu se poate desfasura procedura

Nu se poate desfasura procedura integral si nici partial prin mijloace electronice.
ART. 161 din oug 34/2006
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:
a) ca o etapã finalã a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevãzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevãzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publicã, şi numai dacã specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

ART. 1 din hg 1660/2006
(1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 , denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru:
a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă şi cerere de oferte;
b) aplicarea, parţial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică prevăzute la art. 18 din ordonanţa de urgenţă.
(2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru utilizarea licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 161-169 din ordonanţa de urgenţă.
(3) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrări, a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă.

va multumesc

Deci, in aceste conditii aceasta procedura nu se trece in Raportul catre ANRMAP privind procentul de achizitii electronice.

Nu, nu se contabilizeaza ca

Nu, nu se contabilizeaza ca achizitie electronica si iti trage procentul in jos.

pdv ANRMAP

Si eu mi-am pus problema asta cu procentul electronic care mi se tragea in jos din cauza a doua proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare (pt NCS-uri la doua lucrari), neavand posibilitatea de a efectua alte achizitii electronic in procent de 40%. Am scris ANRMAP-ului si mi-a dat urmatorul punct de vedere:
"... Valoarea anuala totala a achizitiilor publice finalizate prin mijloace electronice se determina prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul proc. de licitatie deschisa/restransa si cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice si achizitii directe. Cu privire la clarificarea d-voastra, procentul de 40% se raporteaza la valoarea ce rezulta in urma scaderii din totalul achizitiilor din anul anterior a exceptiilor prevazute de ordonanta, a achizitiilor care nu se pot efectua prin mijloace electronice, a valorii contractelor de servicii din anexa 2B (cu execeptia celor achizitionate din seap prin catalogul electronic) si a valorii contractelor subsecvente aferente acordurilor-cadru atribuite. ... Cu privire la raportarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare la valoarea totala a achizitiilor, aceasta va fi realizata intrucat art. 99 din hg 925/2006, impune autoritatii contractante de a raporta contractele atribuite in anul precedent, iar in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in conformitate cu art 122 lit i va fi incheiat un contract sau act aditional prin care se vor achizitiona lucrarile/serviciile suplimentare necesare (fiind realizat un nou acord de vointa a partilor). Dorim sa facem precizarea ca respectiva achizitie se va contabiliza la valoarea totala a achizitiilor publice din anul respectiv, insa nu se va lua in calculul total al achizitiilor din care se va determina procentul de realizare a achizitiilor publice prin utilizarea mijloacelor electronice"
Acest lucru l-am verificat si eu, salvand din seap modelul cu contracte atribuite, am introdus niste sume oarecare si intradevar la procedurile de negociere nu mi-a luat in calcul sumele pentru determinarea procentului electronic.

Interesant. Multumesc

Interesant. Multumesc Stefania.

nike air max 2010 reviews

This is all nike air max 2011 well and good. I'd never begrudge someone their drive to earn a living online. But in the process of clamoring to write nike air max 2010 reviews tons of articles and saturate the Web, a simple truth has gotten buried. Writing a good nike air max 2010 red article is still the best way to build traffic, gain a solid reputation, and take your online success to new heights.Having been an airmax 2010 black article writer and marketer for over a decade, I can tell you with certainty that the best grey nike air max 2009 articles I've ever written have also been the best performers in terms of gaining my nike air max 2009 yellow site backlinks and traffic. A good article will continue bringing in visitors for months - even years - after you wrote it. Writing an article that you've just thrown nike air max 2009 cheap together often ends up in oblivion very quickly.If there's one guiding principle to writing good nike air max 2009 mens running articles, this is it, and it isn't as easy as it nike air max black white sounds. The temptation to turn article writing into a numbers game is tantalizing and seductive. Most of us fall for it, especially when we're just starting nike air max 95 mens running shoe out. There's also an element of competition involved. For example, many online marketing forums will have air max 95 black multiple threads at any given time with members bragging about how many yellow airmax articles they can write in a day. The notion that it's all about quantity seeps into a lot of minds this way. You have to work hard to avoid letting this mens air max 90 take hold.

este minunat

cand stim ca repetitia e mama invataturii si se asorteaza cu mens sana in corpore sano ceea ce ne face mult mai vioi la indemnurile parintesti ale presedintelui republicii ce ne ura la toti ca cam asa ar trebui sa muncim ca sa ... de piatra, ca n-am gasit alta rima, stiind ca domnul presedinte este intiiul om in stat si asta ii ocupa tot timpul ala cand se vede cu prima doamna in stat, nu in pat ci in senat ca doara nu credeati ca m-a trezit cantatul cocosului, nu ?

ovidiu

p.s. daca cineva isi va achizitiona prin orice procedura vreo pereche de nike, imi spuneti si mie va rog, va rog, frumos, da ?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri