acord cadru

in situatia in care se depaseste pragul de achizitie directa si se doreste achizitia de medicamente prin acord cadru intr-un spital si se intocmeste documentatia pentru realizarea acestei proceduri se mai pot achizitiona anumite medicamente la care s-a epuizat stocul pana la definitivarea procedurii si incheierea acordului cadru.
Prin ce procedura se pot achizitiona medicamentele urgente chiar daca in planul anualal achizitiei am trecut acord cadru?

ACHIZITII DIRECTE

Dupa incheierea raportului procedurii la o achizitie directa trebuie sa fac o notificare in SEAP .
Multumesc.

New amendments to Romanian construction and urban planning laws

In an effort to reduce the bureaucracy of the construction permitting process and support both investors and local authorities, the Romanian parliament enacted Law no. 197/2016, which came into effect on 4 November 2016 and the government issued Government Emergency Ordinance no. 100/2016, which came into effect on 27 December 2016.

More details here : http://www.sn-seap.ro/new-amendments-to-romanian-construction-and-urban-...

SERVICII DE PAZA

Serviciile de paza sunt exceptate de la aplicarea Legii 98/2016 ?

Achzitiie directa

Buna ziua,
Am o intrebare legata de achizitia directa din catalogul SEAP.
Beneficiarul a achizitionat niste produse din catalog, si a depasit termenul de plata mentionat in factura.
Daca in campul destinat conditiilor de plata nu a fost mentionat nimic in legatura cu termenul scadent si penalitatile aferente, ce se poate face?
Se va lua in considerare procentul de penalitati mentionat pe factura?
Este de dorit ca pe viitor sa se treaca aceste informatii in conditiile de plata in cadrul achizitiei directe in SEAP?

Multumesc.

BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT – 2017

Romanian National Union for Experts in Public Procurement Professionals (Sindicatul Național al Specialiștilor Experți în Achiziții Publice S.E.A.P.) was one of the Contributors to the latest edition of the World Bank Group’s Benchmarking Public Procurement (BPP) report.

More details here : http://www.sn-seap.ro/benchmarking-public-procurement-2017/

Experienta similara

Buna ziua! Compania in cadrul careia lucrez, presteaza servicii de ”curatenie”, precum si servicii de ”salubrizare”. Acum, inteleg faptul ca au 2 coduri CPV diferite si incadrarea salariatilor nu este acceasi: unul este agent de curatenie/ingrijitor cladiri, iar celalalt este lucrator salubrizare, insa operatiunile descrise in Caietul de sarcini sunt cam aceleasi. Atat lucratorul pt salubrizare cat si ingrijitorul cladiri face acelasi lucru: curatenie. Din punctul de vedere al AC, se accepta drept experienta similara intr-o procedura privind servicii de curatenie, un contract aferent serviciilor de salubrizare? Exista vreo reglementare in acest sens sau tine de perspectiva fiecarei AC?

Si inca o nedumerire: se ”zvoneste” ca valoarea maxima a unui contract nu poate fi mai mare decat valoarea cu care s-a castigat anterior. Ori, daca unui operator economic i se accepta o oferta de 80% din valoarea estimativa si acesta nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile prin urmare i se reziliaza contractul, e corect ca AC sa faca achizitia in anul urmator cu valoarea castigata de respectivul operator? Am inteles ca poate mari valoarea, dar nu cu mai mult de 1-2%.

Raport achizitii pentru anul precedent

Buna ziua. In legatura cu Raportarea achizitiilor efectuate in anul precedent de catre o AC, sa inteleg procedura va intra in atributiile operatorului SEAP? Cam asa rezulta din textul de mai jos. (HG 395/2016)
„ ART. 168
(1) În vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute la art. 232 alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are obligaţia, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziţia ANAP, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării funcţiei de monitorizare în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ANAP orice informaţie solicitată de aceasta, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcţiilor în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.
ART. 169
Centralizarea informaţiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autorităţile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru achiziţiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligaţia de a transmite un raport centralizator ANAP, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.”
Va rog pareri...Multumesc.

Comentariu asupra Legii 98 / 2016 privind Achizițiile Clasice

Principalele elemente de noutate reglementate de Lege vizeaza aspecte, precum:
- domeniul de aplicare;
- definitiile si principiile;
- regulile generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire;
- procedurile de atribuire;
- instrumentele si tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire;
- criteriile de calificare si selectie;
- criteriile de atribuire;
- documentul unic de achizitie european („DUAE”);
- atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;
- finalizarea procedurii de atribuire;
- executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
- modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
- contraventii si sanctiuni.

Mai multe detalii aici : http://www.sn-seap.ro/legislatie/achizitii/comentariu-asupra-legii-98-20...

Cu ce documente pot dovedi accesul la organismele tehnice in vederea vierficarii calitatii

Am o cerinta intr-o fisa de date, la o achizitie de lucrari de drumuri, care imi cere: "Modalitatea de asigurare a accesului la organsimele tehnice in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 precum si a legislatiei in vigoare aplicabila in domeniu" Ce acte ar trebui sa-i atasez pentru a indeplini aceasta cerinta?

URGENT DUAE

Am nevoie de un sfat urgent
Sunt o autoritate contractanta. ANAP a publicat documentatia de atribuire dar am constatat ca pentru DUAE nu am bifat rubrica din partea IV inscrierea in registrul comertului desi in FDA am solicitat acest lucru
Ce pot sa fac?

STRATEGIA DE CONTRACTARE

Buna seara,

Am o nedumerire in legatura cu strategia de contractare (formularul standard) pus la dispozitie de ANAP, in cadrul ghidului online si anume, daca modelul acesta este obligatoriu a se completa in momentul demararii unei procedurii? Este un document foarte stufos si care in anumite locuri (in cele mai multe) ma baga in ceata.

Astept raspuns.

Multumesc.

modalitate atribuire contract cu caracter de regularitate

La mulţi ani!
Sunt cam în ceaţă la contractele de achiziţii directe, cu caracter de regularitate, ex. servicii cadastrale, cum e mai bine să procedez:
1. Să atribui un contract cadru în limita sumei de..... (cumpărare directă din seap) urmând ca prin note de comandă să se realizeze serviciile respective;
2. Să fac cumpărare directă din SEAP pentru fiecare comandă necesară (ce se iveşte pe parcursul anului) de la firme diferite sau de la aceeaşi firmă, iar toate achiziţiile să nu-mi depăşească în final valoarea de... din PAAP?
Mulţumesc!

Fonduri Autoritate contractanta Institutie publica

Intrebare:
Fondurle unei Autoritati Contractante Institutie Publia destinate achizitiilor trebuie cheltuiti efectiv pana la sfarsitul anului (virate in conturile ofertantilor) sau trebuie angajati (cu posibilitatea de plata si in cursul anului urmator)?

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri