SEAP

Stie cineva daca operatorul economic, are obligatia sa semneze electronic solicitarile de clarificari ? Din experienta poate .

Nota justificativa pentru alegerea unui operator din SEAP

Va rog sa ma lamuriti cu urmatorul aspect: un auditor de la camera de conturi a solicitat note justificative pentru alegera unui operator sau altul din SEAP, in cazul achizitiei directe (probabil un act prin care sa explici de ce alegi operatorul X cand achizitionezi un/o produs/lucrare/serviciu si nu il alegi pe Y); este stipulat pe undeva sa se intocmeasca aceasta ...explicatie? (eu nu am regasit in Legea 98 sau norme nicaieri unde sa se precizeze acest aspect si as dori sa stiu cum ii lamuresc pe auditori in legatura cu aceasta).
Va multumesc!

Estimare valoare achizitie servicii proiectare

Buna ziua,
In situatia atribuirii unui contract de servicii de proiectare tehnica (valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, cumulata cu cea a lucrarilor aferente obiectivului de investiti), ce praguri folosesc pentru alegerea procedurii de achizitii: cele pentru servicii (132.519 lei, 600.129 lei) sau pe cele pentru lucrari (441.730 lei, 23.227.215 lei)?
Intrebare atat pt cazul in care se atruie la pachet proiectare+executie, cat si pt cazul in care se atribuie un contract doar de proiectare tehnica.
Va multumesc.

Data limita evaluare

Sunt la prima procedura.
Trebuie sa public invitatia, care ar fi termenul pentru data limita de evaluare a ofertelor ? Multumesc

Contract

Buna ziua ,am si eu o rugaminte daca poate cineva sa ma ajute,am de facut niste reparatii curente,generale de intretinere privind obiective aflate sub invantarul Comunei(reparatii gen :rep generale de garduri,turnt betoane pe langa Monument,decopertarea,nivelarea terenului,vopsitorie ).Nu stiu exact ce fel de contract sa initiez daca va fi de lucrari,sau pot atribui si de servicii. Multumesc anticipat!

Publicare anunt in SEAP privind modificarea contractului

Conform HG 395/2016 art. 165 alin (2)
"După modificarea contractului în sensul alin. (1), în termen de 30 de zile, autoritatea contractantă are obligaţia publicării anunţului privind modificarea contractului prin intermediul SEAP."
Stie cineva unde ae poate publica in SEAP aceasta modificare?

lucrari similare

Bună ziua!
Dacă o autoritate contractantă ar vrea să execute în cursul unui an bugetar lucrări de reparare trotuare, lucrări de reparare garduri, lucrări de reparare şanţuri (fiecare sub pragul achiziţiei directe), acestea se cumulează (considerându-se similare) şi dacă valoarea depăşeşte 441 mii lei se atribuie prin procedură simplificată fiecare?

First global standard for procurement - ISO 20400 - finally exist !

The first standard of its kind in the world, ISO 20400 aims to help companies make better purchasing choices throughout their supply chains by establishing guidelines for companies to judge suppliers on ethical and sustainability issues.

Unlike many other ISO standards, ISO 20400 is a guidance standard rather than a certification standard. As such, companies cannot become ISO 20400 certified, and instead the aim is to build a global consensus around the key terms and expectations for responsible procurement.

ISO said it will complement the existing ISO 260000 standard on social responsibility.

More details here : http://www.sn-seap.ro/first-global-standard-for-procurement-iso-20400-fi...

utilizarea aceluiasi cont si in calitate de ofertant si de autoritate contractanta, dar in situatii diferite

Cum pot deveni ofertant in cazul in care eu sunt inregistrat ca autoritate contractanta?

Certificarea conformitatii cu normele de igiena

Buna ziua!
Va rog sa ma luminati in ceea ce priveste Legea 95/2006 si OMS 1030/2009. In contextul prevderilor se subintelege ca certificarile conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica pot fi eliberate de ”Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile publice judetene si serviciile medicale din structura ministerelor cu retea sanitara proprie”. Avand in vedere ca MT are retea sanitara proprie si i se subordoneaza Directiile Sanitare Publice, acestea din urma pot elibera certificarile in discutie fara aprobarea MT pt servicii din spectrul transporturilor (prestari la CFR)? Tot aici mentionez ca in cazul unor neconformitati, MT primeste sesizarile, nu DSP.

DUAE

Buna ziua,
DUAE reprezinta documentul care contine motivele de excludere prevazute de art.164.165 si 167 din L98.
ofertantului castigator I se mai solicita depunerea declaratiilor prin care sa confirme la finalul procedurii ca nu se incadreaza in 164,165 si 167?
Intreb deoarece potrivit art.196 alin 2 din Lege AC solicita ofertantului clasat pe primul loc "documente justificative actualizate" prin care sa demoinstreze indeplinirea cerintelor din DUAE.
Multumesc

Semnatura electronica

Buna ziua,

Am depus o oferta care a fost semnata cu semnatura electronica, dar a fost folosit certificatul SEAP pentru a semna si nu cel de la Digisign (pe care il detinem). La verificarea semnaturii apare ca semnatura este valida dar certificatul este invalid, acest lucru la verificarea cu programul digisign, daca folosim alt program de verificare apare ca ar fi valide si scrie si data de expirare a certificatului. Autoritatea contractanta ne-a cerut clarificari in acest sens.
Ne pot descalifica? Sau e posibil sa accepte oferta semnat si in cest mod.
Mentionez ca oferta este semnata si stampilata inainte de a fi scanata.

Cantitate gresita in oferta tehnica

Va rog sa ma ajutati cu o chestiune. Daca la ofertare, pe un contract de lucrari s-a preluat din greseala o cantitate mai mica la faza de oferta tehnica, se mai poate corecta?
1. pot sa ma incadrez la erori artimetice?
2. pot uza de modificare la 1% a ofertei tehnice?
3. ultima varianta ar fi un viciu de forma!

Care din ele ar functiona, dupa parerea dvs?

Instructiune ANAP nr. 2

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

INSTRUCŢIUNE Nr. 2 din 19 aprilie 2017
emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 300 din 27 aprilie 2017

Având în vedere:
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
- prevederile art. 29 - 31 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 35 - 37 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

indeplinire duae

in SEAP la butonul de indeplinire DUAE le dat plus la toti chiar daca se cer doc numai pt cei de pe locul 1.
Se poate sa ma ajute cineva cu o lamurire urgent. Multumesc.

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri