Garantie de participare

Particip la o licitatie cu firma X ca si subcontractant. Subcontractantul meu (X) a depus contestatie. Daca-i va fi respinsa pe fond contestatia de catre Consiliu, Autoritatea contractanta ar putea sa-mi retina mie din garantia de participare??? Nu e normal, gresesc???

APAR INSTRUCTIUNILE IN CURAND IN M. OF. - actualizate ieri 10.06.2014

Publicat de root la data de 10 Iunie 2014
ANUNŢ

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice supune dezbaterii publice, următoarele proiecte de instrucţiuni:

1. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

- Referat de aprobare a Instrucțiunii privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

2. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

Cerinta discriminatorie

Pentru mobilier de laborator cum ar fi: Masa mijloc cu polite, Masa de margine cu blat melamina HPL, Masa mijloc dulapioare dedesubt cu blat melamina HPL, Corpuri de depozitare pe roti , Dulap suspendat 3 usi pline, Etajera, Dulapior sub masa pe rotile cu 4 sertare, Dulapior sub masa min 2 sertare si 2 usi, este corecta ca fiind cerinta eliminatorie solicitarea unor rapoarte de testare si incercare atata timp cat materialele ce intra in compozitia produsului finit respecta cerintele caietului de sarcini si au anexata o conformitate?

posibila anulare a procedurii de atribuire

Buna!
Am si eu o speta.
Am depus o contestatie prin care am solicitat anularea deciziei prin care ofertantul concurent a fost declarat castigator, invocand faptul ca acesta a prezentat o oferta care nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, mai precis ca nu a ofertat solutia ceruta in caietul de sarcini. (mergand pe banuiala, dar nu asta e important in toata povestea).

Autoritatea contractanta, in punctul sau de vedere, precizeaza ca sectiunea din caietul de sarcini care reglementa solutia tehnica ce trebuia ofertata, de fapt nu se refera la lucrarea care formeaya obiectul acestei proceduri, mai precis a fost inclus (probabil prin copy paste) in mod gresit acolo.
Toti ofertantii am fost indusi in eroare, toti fiind respinsi cu exceptia celui declarat castigator.

Intrebare: Exista sanse ca CNSC sa dispuna obligarea AC la anularea licitatiei pentru motivul ca toti ofertantii au fost indusi in eroare, si au ofertat solutia ceruta in caietul de sarcini, dar care era de fapt copy/paste dintr/un alt caiet de sarcini (recunoscut si de AC in punctul sau de vedere?
Temeiul legal ar fi art. 209alin. 1 lit a), b) sau c) ?

Myltumesc anticipat pentru raspuns

Despre obligatia de intocmire a notei justificative.

Va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere asupra interpretarii art.5(2) din HG 925/2006 ,respectiv necesitatea intocmirii notei justificative in cadrul achizitiilor directe daca exista estimarea valorii achizitiei in referatul de necesitate. De asemenea interpretarea art. 97 din HG 925/2006 respectiv necesitatea de a intomi documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant in costul achizitiei directe .

Pozitii gratuite in catalog

Buna,
Stie cineva cate pozitii gratuite ofera SEAP unui OE
Daca exista o limita privind nr.de pozitii preplatite?

contestatie

Care considerati ca este ziua urmatoare luarii la cunostinta pentru o comunicare privind rezultatul procedurii?De exemplu , transmit azi, 30.06.2014, o comunicare privind rezultatul procedurii, pentru un contract de 80.000 euro, care este data pana la care se pot depune contestatii?

Cerere de interventie in interes propriu

Buna seara,
Am participat la o licitatie la care am iesit pe primul loc. Firma de pe locul 3 a depus contestatie sustinand ca nu s.au respectat conditiile tehnice ale caietului de sarcini (!) avand in vedere ca pretul este sub pragul de 70% din valoarea estimata si a cerut sa vada documentatia mea pentru a putea gasi motive de contestatie.
Intrebarea mea este daca ar fi oportun sa depun cerere de interventie in interes propriu si daca da care este timpul legal in care pot face acest lucru? Oricand inainte de pronuntarea CNSC-ului?
AC mi.a cerut clarificari pentru pretul scazut al ofertei si le.am oferit in detaliu. Ei oricum vor depune la CNSC aceste clarificari nu?
CNSC-ul imi poate cere si mie clarificari suplimentare?
Multumesc.

OFERTA NECONFORMA

Daca in FD nu este solicitata prezentarea esantioanelor reprezentantive , iar in Caietul de sarcini la sectiunea ( Cerinte obligatorii privind materialele , se specifica acest lucru) AC ne cere ulterior aceste esantioane ( in 3 zile lucratoare) pe care producatorul nu ni-le poate trimite decat in 18 zile . AC poate respinge oferta ca fiind neconforma?

acte aditionale de prelungire a termenului de executie

Pun in discutie o problema controversata ; prevederi legale versus notificare ANRMAP.
In cazul contractului (de lucrari de ex.)incheiat urmare a unei proceduri prevazuta de OUG 34/2006, in care criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economico-financiar, iar unul din factorii de evaluare a fost termenul de executie sau durata de executie, ( factor de evaluare in baza caruia ofertantul devenit castigator a castigat puncte) se cere incheierea unui act aditional de prelungire a termenului(duratei de executie). Dupa parerea mea, nu sunt de acord cu incheierea acestui aditional prin simplul fapt ca duc in derizoriu procedura de atribuire.(prin acest act denaturez concurenta din procedura de licitatie)
Acum parerea ANRMAP printr-o Notificare semnata de Cristina Traila spune pentru speta in cauza "...recomandam prudenta sporita in acceptarea si semnarea actelor aditionale..." in speta de care facem vorbire. Prin aceasta indica posibilitate aceeptarii prelungirii duratei lucru pe care nu il consider corect....Astept comentarii.

achizitie prin BRM

in cazul unei achizitii de carburanti desfasurata prin intermediul BRM, mai este necesara solicitarea declaratiei privind art 69^1- conflict de interese?
Instructiunea ANRMAP din 20.03.2014 precizeaza ca etape:
întocmirea, de către compartimentul/compartimentele de specialitate ale autorității contractante a referatului de necesitate și transmiterea acestuia către compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice;
- verificarea, de către compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice, a încadrării materiilor prime în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta instrucțiune;
- elaborarea, de către compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice, a notei justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) al prezentei instrucțiuni și aprobarea acesteia de către conducătorul autorității contractante, cu avizul compartimentului juridic;
- transmiterea ordinului de cumpărare Bursei de Mărfuri, în baza căruia aceasta desfăşoară şedinţa de licitaţie aplicând una din procedurile prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil, stabileşte ofertantul câştigător şi semnează cu acesta contractul de bursă, emițând totodată raportul de tranzacţionare;
- încheierea în baza contractului de bursă a contractului de achiziție publică între autoritatea contractantă și ofertantul câştigător desemnat de bursa;
- întocmirea dosarului achiziției publice, conform prevederilor art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 și includerea acestei achiziții în P.A.A.P..

reziliere contrat

Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu un raspuns in urmatoarea speta:
la inceputul luni mai am incheiat un contract de furnizare-paine,am facut anunt in seap deoarece era peste 5000euro,acum sefii imi cer reziliera contractului deoarece au gasit ei un furnizor care are un pret mai mic la produsul respectiv.Cum sa procedez pentru rezilierea contractului aflat in vigoare.
Va multumesc.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - varianta ANRMAP MAI 2014

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - varianta ANRMAP MAI 2014

subcontractanti

Buna ziua.
In calitate de ofertant, va rog sa-mi spuneti daca doi ofertanti pot avea acelasi subcontractant si care este cadrul legal unde se specifica acest lucru.
De asemenea, va rog sa ma ajutati si cu urmatoarea problema: am participat la o licitate si spre rusinea mea am uitat sa semnez si sa stampilez "Declaratia privind conditiile de munca" din propunerea tehnica. Totodata, autoritatea contractanta specifica in Fisa de date ca "solicitarile de clarificari vor fi numai pentru confirmari sau completari ale documentelor". Ma pot astepta ca oferta sa fie neconforma din cauza aceasta sau autoritatea contractanta ar trebui sa-mi solicite clarificari asa cum este in Fisa de date?. Va multumesc.

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri