Anunturi de licitatie Romania

Anunturi de licitatie UE

Anunturi de licitatie Atribuiri

 • Acord cadru furnizare refuz de ciur - DS Bacau
  Data publicarii: 31.07.15
  Natura contractului: Contract de produse
  Regiune: Bacău
  Termenul limita pentru depunere:
  Tipul documentului:Anunt de atribuire
  Descriere: Furnizare refuz de ciur conform specificatiilor din caietul de sarci...
 • Vaccin tetanic adsorbit ( VTA)
  Data publicarii: 31.07.15
  Natura contractului: Contract de produse
  Regiune: Galaţi
  Termenul limita pentru depunere:
  Tipul documentului:Anunt de atribuire
  Descriere: Vaccin tetanic adsorbit ( VTA)...
 • Acord cadru furnizare balast - DS Bacau
  Data publicarii: 31.07.15
  Natura contractului: Contract de produse
  Regiune: Bacău
  Termenul limita pentru depunere:
  Tipul documentului:Anunt de atribuire
  Descriere: Furnizare balast conform specificatiilor din caietul de sarcini...

cine intocmeste referatul de necesitate pentru servicii ?

Buna ziua, intr-o institurie pub. cine intocmeste referatul de necesitate pentru achizitia de servicii cu caracter de regularitate ex: servicii de paza a institutiei, servicii ssm,protectie civila, servicii medicina muncii,etc? Conducerea spune sa facem noi de la achizitii o nota precum ca de la primirea bugetului exemplu -01.04.2015 in institutia X trebuie sa se achizitioneze urmatoarele servicii ...., si noi am spus ca serv.administrativ trebuie sa intocmesca referatul sau nota respectiva, este corect?
Va multumesc

Propunere tehnica

Cum procedez in cazul in care:
- la evaluarea documentelor primite de la un ofertant, in propunerea tehnica a fost trecuta cantitatea maxima a contractului subsecvent si nu a acordului cadru, conform caietului sarcini?
Multumesc.

cine semneaza punctul de vedere catre CNSC

Cine semneaza punctul de vedere catre CNSC? Directorul autoritatii contractante si comisia de evaluare sau numai presedintele comisiei de evaluare?
V amultumesc!

oferta prezentata in euro

Buna ziua, va rog cateva pareri referitoare la urmatorul aspect:
- procedura "cere oferte" achizitie servicii,
- in fisa de date se solicita prezentarea ofertei "in lei",
- propunerea de contract atasata fisei de date are valoarea(.... .)in lei(contractul este pe 4 ani)

- se prezinta un singur ofertant care oferteaza in euro, iar la solicitarea de clarificari raspunde ca nu poate oferta in lei, deoarece piesele necesare prestarii serviciilor sunt achizitionate in euro si propune plata in lei la cursul BNR pt euro din ziua receptiei serviciilor.
Cele prezentate mai sus pot fi motiv de anulare? se incalca principiul tratamentului egal? sa fi venit si alti ofertanti daca se preciza in fisa de date ca oferta sa fie prezentata in lei sau alta valuta?

DATA EXPIRARII DOVEZII PUNCTULUI DE LUCRU

Buna ziua!
Avem in cadrul unei proceduri un participant care depune un certificat constatator ORC unde in sectiunea "puncte de lucru" data expirarii dovezii de sediu(pentru un punct de lucru) este 21.03.2009. Autoritatea contractanta a cerut ca cerinta minima de calificare prezentarea acestui certificat pentru a se vedea adresa actuala a ofertantului si codul CAEN.
Tot ca o cerinta minima de calificare autoritatea contractanta solicita prezentarea certificatului de inregistrare in registrul cabinetelor medicale de unde reiese inregistrarea punctului de lucru mentionat anterior, autorizat, vizat de organul emitent pe anul 2014(vizat la momentul depunerii ofertelor) ceea ce inseamna ca ofertantul inca mai presteaza la acest punct de lucru.
In aplicarea punctajului, dovada detinerii spatiului la punctul de lucru la care am facut referire o face ofertantul prin depunere contract de inchiriere valabil pana in 2017, contract de inchiriere cu o persoana fizica altul decat cel care apare expirat in certificatul constatator ORC.
Faptul ca ofertantul nu a depus noul contract de inchiriere la ORC, ulterior la Finante indreptateste comisia de evaluare sa constate ca acesta nu detine punct de lucru conform certificatului ORC chiar daca prezinta in cadrul ofertei noul contract de inchiriere? Cum trebuie sa procedam?

comisie cu numar par

Buna ziua.La o comisie a fost trecut presedintele fara drept de vot conform ART.72(1)DIN HG NR 925/19.07.2006 si membri cu drept de vot au fost doar 4. Mi sa contestat faptul ca este numar par la membri si ca nu este corect. Totodata colegii s-au revoltat ca nu este corect ca presedintele sa fie fara drept de vot.
Imi puteti spune cum este de fapt?

negocierea directa

Bună ziua!
Am citit în Legea 51/2006 a utilităţilor publice că "PROCEDURILE de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice sunt:
a) licitatie publica deschisa - procedura la care orice operator licentiat interesat are dreptul de a depune oferta;
b) negocierea directa - procedura prin care unitatile administrativ-teritoriale ...negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi operatori licentiati interesati.
Delegatarul are obligatia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa. Procedura de licitatie se poate finaliza numai daca in urma publicarii anuntului de participare la licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. In cazul in care, in urma publicarii anuntului, nu au fost depuse cel putin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite de cel putin 3 ofertanti, delegatarul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, in termen de maximum 60 de zile de la data anularii procedurii
Procedura de negociere directa se aplica numai daca, dupa repetarea procedurii de licitatie, nu a fost posibila desemnarea unui castigator. La procedura de negociere directa au dreptul sa participe numai ofertantii care au depus oferte la procedurile de licitatie publică deschisă."

Nulitatea contractului de achizitie publica

Buna ziua. Am o intrebare legata de posibila nulitate a unui contract de achizitie publica. Se cunosc urmatoarele date:
15.01.2015 este data la care s-au transmis rezultatul aplicarii procedurii.
21.01.2015 este data la care s-a semnat contractul de achizitie publica.
Procedura este – cerere de oferta.
Din datele prezentate mai sus, este sau nu este nul contractul de achizitie publica.

Multumesc frumos si stept pareri si comentari.

Documente constatatoare

Conf ART. 97^1 HG
(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii:
a) să elibereze un exemplar operatorului economic;
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi
c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).
Ma puteti ajuta sa imi spuneti dvs.cum ati procedat la trimiterea documentelor constatatoare la ANRMAP? prin posta, email sau ati publicat doar in SEAP?
Va multumesc

Furnizare Aparatura - noua sau reconditionata?

Buna tuturor, am si eu o intrebare, vreau sa particip la o licitatie pe furnizare aparatura, intrebarea mea este daca pot furniza aparat reconditionat sau trebuie neaparat nou? Intreb asta pentru ca nicaieri in fisa de data sau caiet de sarcini nu este mentionat acest lucru si nu am gasit nici in legislatie ceva de genul acesta. Se poate sa ma lamureasca cineva? Multumesc anticipat.

Contestatie cumparare directa

Am o intrebare: ce fac in cazul in care am primit o contestatie pentru o cump. directa, in urma unui anunt de publicitate in Seap?

Originalitatea ofertei

Buna ziua
Va rog, am nevoie de ajutor. Poate cineva sa ma ajuta?
Mi s-a solicitat din partea autoritatii contractante sa clarific:
- originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini
Poate cineva sa-mi spuna cum as putea raspunde la clarificarea respectiva. Este vorba de constructia unei scoli.

Firma urmarita penal participanta la licitatie

Buna ziua,
am ajuns in faza in care dupa evaluarea ofertelor (5 la numar), toate au fost neconforme mai putin una care este a unei firme ce se afla sub urmarire penala. Precizez ca la evaluare am avut si experti tehnici cooptati. Ce ar trebui sa fac in situatia de fata? Sa atribui lucrarea desi seful spune ca nu va semna contractul..sa anulez procedura..( pe ce motiv?). Precizez deasemenea ca valoarea contractului este suficient de mare cat sa am anumite temeri. Va multumesc anticipat pentru orice raspuns care mi-ar putea da o solutie.

Experienta similara

In cazul unei proceduri in urma careia se incheie un contract de furnizare de produse in sistem de leasing experienta similara trebuie sustinuta si dovedita de ambii participanti la asociere (furnizor+finantator) sau este suficient numai de unul din ei? In legislatie nu se specifica clar, pot doar interpreta ca: avand in vedere ca vorbim de un contract de furnizare de produse si de o procedura al care obiect principal este achizitia de produse,practic furnizorul este cel care trebuie sa aduca experienta similara sau o mare parte din ea. Ma puteti ajuta sa imi sustin aceasta interpretare?

Notificare 219 din 18.12.2014

Intr-o fisa de date se mentioneaza:
"Conform Notificarii 219 din 18.12.2014, referitor la tertul sustinator, in situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara."

Ma puteti ajuta, va rog, cu textul acestei notificari?

Multumesc frumos.

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri