Emite conţinut

Modificari ale contractului de achizitie publica (acte aditionale: suplimentarea cantitatii, ajustarea pretului, etc.)

Discutii despre aplicarea corecta a prevederilor legale care permit modificarea unui contract de achizitie publica sau a unui acord-cadru dupa semnarea acestora. Temele de discutie cuprind, exemplificativ, urmatoarele subiecte: suplimentarea contractelor de furnizare produse, suplimentarea contractelor de prestari servicii si executie lucrari, ajustarea pretului contractului in functie de diferite criterii, prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de achizitie publica.

Suplimentare valoare contract

Reprezint o autoritate contractanta. Acum cateva luni am incheiat un contract de furnizare produse prin procedura cerere de oferte. Acum ne confruntam cu o avarie foarte mare si trebuie sa achizitionam iar aceleasi produse.
In cazul de fata, pot face un act aditional (cu o justificare amanuntita din partea directiei afectate din cadrul unitatii ), o negociere cu acelasi furnizor sau trebuie sa fac alta procedura?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri!

Prelungire durata contract

Se poate incheia un act aditional de prelungire a duratei contractului de achizitie publica in urmatoarele conditii?:
- procedura a fost licitatie deschisa,
- contractul a fost incheiat pe un an si expira la 05.09.
- nu s-a achizitionat toata cantitatea de produse prevăzută în contract,
- se doreste achizitionarea cantitatii ramase de produse,
- furnizorul este de acord cu o astfel de prelungire,
Deci, nu se modifica pretul, nici obiectul, nici cantitatea, nu e vb de o suplimentare, si pretul ramane mai avantajos oricum decat daca s-ar achizitiona restul de produse printr-o noua procedura..
Ati mai trecut prin situatia aceasta? Se poate sau nu se poate face o astfel de prelungire?
Art.6 din HG are in vedere o suplimentare, deci majorare de pret si de cantitate...de aceea am impresia ca nici nu se permite in mod expres asa ceva dar nici nu se interzice..

Cerere de oferta-schimbare produs

Buna ziua,
Am incheiat un contract de furnizare produse - cerere de oferta offline cu licitatie electronica - . La 5 zile de la incheierea contractului si constituirea garantiei de buna executie am primit un telefon de la furnizor prin care ne informeaza ca un produs din cele cumparate nu se mai fabrica si ca ni-l va inlocui la aceeasi bani cu altul superior.
Intrebare: avem voie sa facem acest lucru tinand cont:
- contractul este incheiat pentru ce am cerut initial
- oferta este pe produsul initial,
- specificatiile tehnice din caietul de sarcini publicat pe SEAP contine specificatii tehnice pentru produsul cerut initial
- oferta tehnica este pe produsul initial
- ofertantul a avut pretul sub 80% si am solicitat lamuriri, iar din clarificari am primit factura proforma de la furnizorii de unde achizitioneaza el unde apare ca exista acel produs

acte aditionale de prelungire a termenului de executie

Pun in discutie o problema controversata ; prevederi legale versus notificare ANRMAP.
In cazul contractului (de lucrari de ex.)incheiat urmare a unei proceduri prevazuta de OUG 34/2006, in care criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economico-financiar, iar unul din factorii de evaluare a fost termenul de executie sau durata de executie, ( factor de evaluare in baza caruia ofertantul devenit castigator a castigat puncte) se cere incheierea unui act aditional de prelungire a termenului(duratei de executie). Dupa parerea mea, nu sunt de acord cu incheierea acestui aditional prin simplul fapt ca duc in derizoriu procedura de atribuire.(prin acest act denaturez concurenta din procedura de licitatie)
Acum parerea ANRMAP printr-o Notificare semnata de Cristina Traila spune pentru speta in cauza "...recomandam prudenta sporita in acceptarea si semnarea actelor aditionale..." in speta de care facem vorbire. Prin aceasta indica posibilitate aceeptarii prelungirii duratei lucru pe care nu il consider corect....Astept comentarii.

Contract semnat in 1994 si nefinalizat din cauza fondurilor

Buna ziua,

Sunt noua pe acest site si va rog frumos sa ma ajutati cu niste raspunsuri pentru situatia expusa mai jos.

Reprezint constructorul intr-un contract incheiat cu o Autoritate contractanta. Contractul a fost semnat in 1994 si nu s-a finalizat nici pana in prezent din lipsa fondurilor. In acest moment s-a schimbat destinatia unei cladiri (inceputa constructia aferenta acesteia), s-a refacut proiectul si listele de cantitati. Va rog frumos sa ma ajutati pentru ca beneficiarul lucrarii imi solicita sa-i prezint o oferta de pret pentru realizarea acestei cladiri, dar nu stiu cum sa-i fac aceasta oferta legal avand in vedere ca exista articole ofertate cu preturi la nivel de 1994. La aceasta investitie s-a lucrat cu coeficient de actualizare K.
Cum este correct sa fac: pot sa fac NR pe cladirea prevazuta initial a se realiza si NCS pe listele noi de cantitati fara sa tin cont de oferta facuta la 1994. In contractul semnat cu autoritatea contractanta este specificat ca se pot suplimenta cantitatile de lucrari sau se pot face modificari semnificative contractului si ca aceste lucruri se vor stabili de comun accord prin negociere.

Pret ferm

Am un contract de furnizare motorina lichida, in care am prevazut ca achizitionez cantitatea X cu valoarea Y. Nu am comandat toata cantitatea la inceputul contractului, intre timp s-au modificat accizele la carburant, si normal furnizorul nu a putut sa pastreze pretul initial. In contract si in documentatia de atribuire am prevazut ca pretul contractului este ferm, neprecizand ajustarea pretului unitar deoarece este material fungibil. Evaluarea ofertelor s-a facut pentru intraga cantitate. Am dreptul sa achizitionez carburant la noul pret, fara sa depasesc valoarea contractului?

Inlocuire expert cheie

Buna,
Va rog sa ma ajutati cu pareri pt urmatoarea speta:
Unul dintre expertii cheie pe care i-am nominalizat si utilizat pana in acest moment intr-un cntract de servicii, din motive personale nu mai vrea sa participe la derularea contractului.
In acest sens, pentru inlocuirea acestuia ce procedura trebuie sa aplic, ce documente trebuie sa prezint si care este temeiul legal pentru ca in afara de art 96, alin 2 din HG 925 nu gasesc alt temei legal.

Multumesc!

contract achizitie cu proiect suspendat

Buna seara,

Este posibil ca un contract incheiat cu o Autoritate Contractanta sa fie prelungit automat deoarece proiectul din care face parte a fost suspendat? Mentionez ca suspendarea este mentionata in contract ca si clauza posibila. Insa, durata contractului se prelungeste printr-un act aditional? Autoritatea contractanta are obligatia de a informa Operatorul economic la momentul suspendarii contractului si la momentul revenirii din suspendare?

Multumesc anticipat!

Act aditional optiune prelungire contract

Buna ziua!
Am un contract de prestari servicii incheiat in 2013 cu clauza de prelungire pe patru luni, iar in actul aditional pe 2014 am clauzele: 1. Durata de valabilitate a contractului se prelungeşte până la data finalizării procedurii de atribuire a unui nou contract, dar nu mai târziu de 30.04.2014.
2.Calculul valorii maxime estimate a celor 4 luni s-a realizat având la bază cheltuielile aferente anilor precedenţi şi este de X lei fără TVA, la care se adaugă Y lei TVA. Valoarea totală maximă a prezentului act adiţional este de Z lei, inclusiv TVA.
3. Valoarea totală maximă (Z lei) de la art. 2.2. poate scădea în funcţie de data la care se finalizează procedura de atribuire a unui nou contract.
Puteti sa imi spuneti parerea Dvs. cu privire la aceste clauze?
Multumesc!

ajustare pret

Buna ziua,
Am incheiat un contract de executie lucrari in dec.2011,cu o durata de executie de 9 luni.Ordinul de incepere a fost dat in iunie 2012.In luna oct.2012 Achizitorul ma notifica sa diminuiez ritmul lucrarilor din lipsa de fonduri,iar in luna decembrie imi da ordin de sistare pana in primavara 2013.In 2013 ma informeaza prin alta adresa de lipsa fondurilor si se prelungeste termenul pana in martie 2014.
( contract nu prevede sistarea din lipsa fondurilor)
In contractul de executie este prevazuta ajustarea pretului pentru o perioada de executie mai mare de 12 luni cf.HG925/2006 art.97 (1)(2),si este prevazuta formula de ajustare a restului ramas de executat la sfarsitul perioadei de 12 luni.
La adresa facuta catre achizitor privind ajustarea pretului am primit raspuns ca ,nefiind stipulat acest lucru si in documentatia de atribuire,nu este posibila ajustarea pretului.(dar in documentatia de atribuire termenul de executie este 9 luni,iar ajustarea pretului cf.HG925 se face pt.per.>12 luni).
Cum pot proceda?
Multumesc!

Act aditional

Am incheiat un contract cu o firma de prestari servicii pentru cursuri de formare profesionala. In cadrul contractului s-a estimat suma participantilor la curs dar in realitate s-au prezentat mai putini, drept pentru care factura de prestari servicii a fost mai mica decat valoarea contractului. In acest caz se poate incheia un act aditional prin care sa justificam diminuarea valorii contractului? Multumesc.

Mod de aplicare art.122 litera j) din OUG34/2006

Doresc sa lansez o procedura de achizitie pentru servicii de curatenie a unor corpuri de cladiri. Sa presupunem ca dupa 6 luni doresc suplimentarea serviciilor si pentru alte corpuri de cladiri.Cum poate fi aplicata in SEAP aceasta suplimentare? Cum se estimeaza valoarea? Inclusiv cea suplimentara? Unde se posteaza in SEAP valoarea suplimentara? Daca se posteaza o valoare estimata care cuprinde si valoarea suplimentara , cum se evalueaza ofertele din pdv al pretului respectiv al incadrarii in 80% din valoarea estimata?

Contract furnizare carburanti

Supun atentiei dumneavoastra următoarea spetă: Am incheiat in aprilie un contract de furnizare carburanti in urma procedurii de cerere de oferta. La data respectivă am estimat contractul in functie de bugetul avut plus o mică suplimentare si am incheiat contractul pe o perioada de 1 an. Acum ma confrunt cu situatia in care mai am putin si depasesc valoarea stipulata in contract dar pana la in aprilie 2014 mai este destul de multa vreme. Ce ma sfatuiti sa fac in legatura cu contractul din moment ce el nu se incheie ca durata de desfăsurare, dar termin cantitatea de carburant stipulata de pe acum?

clauza penala

Buna ziua,

Exista urmatoarea situatie:

In cazul unui proiect finantat si din fonduri europene, trebuie facuta o procedura de achizitie prin "cerere de oferta" dupa instructiunile anexate la ghidul solicitantului si, acolo unde nu sunt aplicabile, dupa instructiunile OUG 34/2006.

In cadrul modelului de contract pot sa prevad si o "clauza penala" conform careia "nerespectarea termenului de finalizare (receptie) la data de.... atrage penalitati de 100% din valoarea totala a contractului."?
Asta avand in vedere faptul ca aici nu este aplicabila prevederea cu penalitati de ...% din pretul contractului pe zi de intarziere si ca trebuie respectate niste termene, avand in vedere faptul ca beneficiem de fonduri europene iar o intarziere ar insemna costuri suplimentare din punctul de vedere al derularii contractului.

Daca da, la obligatii pentru"neindeplinirea clauzelor contractuale"voi trece numai obligatia de plata a beneficiarului?

Multumesc anticipat.

P.S. Am mai pus intrebarea si la "ältele"dar cred ca nu am ales corect.

Lucrari suplimentare la un contract de lucrari

Care este procedura ce se poate aplica in cazul unui contract de lucrari atribuit prin procedura de “Cerere de Oferte” criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasa din puct de vedere economic”, in cazul in care pe parcursul derularii lucrarilor apar urmnatoarele probleme:
1. Sunt identificate neconcordante intre Listele cu cantitatile de lucrari date de catre proiectant si detalii de executie date de acelasi proiectant, mai exact omisiuni ale proiectantului.
Exemplu:
In detaliile de executie este dat realizarea unui zid din caramida in suprafata de 100 metrii patrati.
In listele cu cantitatile de lucrari este data o cantitate de zidarie de caramida de 80 metrii patrati si implicit si celelate articole de deviz ce tin de zidaria de caramida, respectiv, tencuieli, glet de ipsos, vopsitorii sunt date tot pentru 80 metrii patrati.
2. Unele din materialele prevazute a fi puse in opera la data elaborarii proiectului tehnic ( cu patru ani in urma), sunt depasite, pe piata aparand, la momentul executiei lucrarilor, unele materiale noi mai bune sau mai eficiente, dar care nu se regasesc in oferta financiara.
3. La data elaborarii proiectului tehnic, unele componente ale constructiilor existente erau intr-o stare buna, considerandu-se la acea data ca ele pot fi pastrate.