INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială Important

Atasat gasiti INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială pe care, in cel mai scurt timp, voi incepe sa o comentez pentru dvs. Din punctul meu de vedere, acest act normativ este noutatea absoluta a anului/deceniului in domeniul achizitiilor publice, fiind mai lucrativa decat castigarea de noi contracte de achizitie publica. Ce poate fi mai frumos pentru un operator economic, daca stie sa citeasca si sa interpreteze in interesul propriu Instructiunea ANAP 2/2018, decat a castiga mai multi bani decat a solicitat/ofertat la momentul atribuirii contractului, iar autoritatea contractanta sa nu aiba alta solutie decat sa plateasca???

Ordin ANAP 1581/2018 Important

In vigoare pentru procedurile cu data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor incepand cu 23.10.2018. Tare curios sunt cum se va impaca in practica cu forma actuala a Legii 98 care nu mai obliga la comunicarea catre ofertanti/candidati a rezultatelor intermediare ale evaluarii.

Modificarea Codului Penal si Achizitiile Publice Important

Prevederile în vigoare ale Codului penal referitoare la abuzul în serviciu sunt: "fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică".

Modificările Codului penal referitoare la abuzul în serviciu, adoptate de comisia din Parlament, sunt:"Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanţă de guvern sau ordonanţă de urgenţă, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin aceasta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă".

Comentarii HG 419/2018 - episodul 1 - Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari Important

Prin HG 419/2018 termenul uzual, considerat de legiuitor de regula suficient si rezonabil pentru formularea unui raspuns la o solicitare de clarificari a fost redus de la 3 zile lucratoare la 1 zi lucratoare: art. 134 alin. 3 din HG 395/2016, "(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 1 zile lucrătoare."

Oare cine poate crede, atat autoritate contractanta cat si operator economic ca, 1 "zile" lucratoare este suficient pentru a raspuns la o solicitare de clarificari adresata in procesul de evaluare? In marea majoritate a cazurilor, pe langa volumul de munca imens pentru pregatirea raspunsului si a documentelor cerute, solicitarea este formulata de asa natura, ambiguu, tendentios, deschisa la mai multe interpretari si posibile raspunsuri, incat operatorul economic, inainte de a incepe sa raspunda, trebuie sa desluseasca sensul real al intrebarilor autoritatilor contractante si sa isi faca o strategie de raspuns care sa nu permita autoritatii contractante sa considere raspunsul neconcludent prin raportare la intrebarea adresata si, prin urmare, sa permita acesteia sa respinga oferta sa ca inacceptabila pentru raspuns neconcludent.

Modificare legislatie achizitii publice 2018 - episodul 2 Important

Daca va era dor de modificari legislative... publicata ieri, in vigoare tot de ieri... tipic romanesc 

Comentarii OUG 45/2018 - episodul 1 - Cautiunea Important

Se instituie cautiunea de 2% din valoarea estimata/atribuita a contractului/celui mai mare contract subsecvent, in cazul acordului-cadru, limitat la 35.000/88.000/220.000/880.000 lei, in conditiile legii. Banii nu se pierd in cazul in care se pierde litigiul, dar trebuie blocati pana la solutionarea definitiva a acestuia.

Nu se poate constitui cautiunea decat numerar (cont deschis la dispozitia instantei la banca aleasa de contestatoare), alte metode de plata (ex. bilet la ordin, fila CEC) fiind acceptate doar cu acordul expres al partii adverse, care, parerea mea, nu va fi obtinut niciodata.

Spre deosebire de raposata garantie de buna conduita, nu se accepta scrisorile de garantie bancara sau politele de asigurare. Pentru returnarea banilor trebuie adresa din partea contestatoarei, daca nu, banii se fac venit la bugetul AC. AC are acces la bani doar cu incuviintarea instantei si in limita si cu dovedirea prejudiciului concret suferit, nu la intreaga suma a cautiunii.

CNSC  a emis o hotarare prin care reglementeaza modul de solicitare a cautiunii, daca aceasta nu se depune simultan cu contestatia, http://www.cnsc.ro/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.Cautiune.pdf.

Deloc surprinzator, AC nu trebuie sa constituie cautiune, daca ea este cea care depune plangere.

Modificare legislatie achizitii publice 2018 Important

Atasat gasiti OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice adoptata in 24 mai 2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 4 iunie 2018, in vigoare din 4 iunie 2018. Totodata veti regasi Legea 98/2016 consolidata (s.n. actualizata la zi) si Legea 101/2016 consolidata (s.n. actualizata la zi).

Raportat la cele de mai sus vom incepe in cel mai scurt timp sa publicam pe site o analiza/dezbatere/prezentare punctuala a modificarile survenite, la care va rugam sa participati activ cu subiecte de interes pt dvs.

Din punctul nostru de vedere, prezenta modificare, in special in ceea ce priveste Legea 101/2016, este un mare pas inapoi, fiind o incercare, speram nereusita, pe termen mediu si lung, dar inevitabil cu efect pe termen scurt, de ingradire a liberului acces la justitie, cu consecinta corelativa a cheltuirii discretionare a banilor publici, sub masca organizarii unor proceduri concurentiale si transparente de achizitie publica.

 

 

 

 

Reluarea competitiei a unui nou contract subsecvent

Buna ziua,

In aceasta saptamana am participat la o procedura electronica de reluare a competitiei pentru adjudecarea celui unui nou contract subsecvent (2) - avand la dispozitie sa vedem locul pe care ne clasam si cea mai buna oferta de pret

In ultimul minut un operator economic a introdus o valoare neobisnuit de mica (575,25 lei) cu cca 100 de ori mica, in acest moment practic ne-a blocat nereusind sa mai reactionam si sa mai licitam un alt pas neavand sanse sa trecem pe primul loc.

Autoritatea contractanta a trimis procesul verbal tuturor participantilor cu cat au licitat toti operatorii economici:

operator 1: 66.990,00 lei
operator 2: 575,25 lei
operator 3: 60.127,05 lei

si a cerut clarificari cu privire la pretul neobisnuit de mic 575,25 lei.

Operatorul economic a raspuns ca din cauza presiunii timpului a omis sa introduca virgula cu toate ca sistemul cere reconfirmarea valorii introduse in fereastra.
Autoritatea contractanta a acceptat noua valoare inaintata de operatorul economic ca fiind 57.525,00 lei si a cerut centralizatorul de preturi pentru noua valoare inaintata considerand clasamentul nemodificabil in urma acceptarii noii valori.

Noi consideram ca procesul de reofertare a fost influentat prin faptul ca operatorii economici clasati pe locurile 2 si 3 au vazut pretul de 575,25 lei si nu am mai fost capabili sa reactioneze in timpul scurt si sa introducem un nou prag sub valoare considerata castigatoare de 57.525,00.

Plata in avans

Buna ziua .Care sunt conditile pentru plata in avans intr-un contract de lucrari? Act normativ?Multumesc

Oferta tehnica

Buna,
In toate fisele de date regasim la modul de prezentare a ofertei tehnice, indiferent de procedura aleasa sau tipul contractului, urmatoarea cerinta:
Planificarea fizică a activităților (graficul de implementare a contractului), cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora.
Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a denumirii respectivelor entități).
Ce planificare fizica se poate face la un contract de furnizare de produse intr-o singura transa si cu termen fix de livrare.
Fara punere in functiune, fara instruire personal.
Un model de formular exista?
Multumesc.

Garantie de buna executie

Buna.
Stie cineva care trebuie sa fie valabilitatea garantiei de buna executie?
Autoritatea contractanta imi cere 24 luni cat este termenul de garantie al produsului.
Multumesc.

necesitatea formularelor F1 si F2 pentru participarea la licitatie proiectare cu executie

Buna ziua.
Sunt operator economic si am participat la o licitatie avand ca obiect "Proiectare si executie". In Fisa de date, la propunerea financiara se solicitau formularele F1 si F2 pe care noi nu le-am depus deoarece lista de cantitati (formular F3) postata de Autoritatea Contractanta era informativa. In schimb, la Formularul de oferta s-a solicitat o anexa valorica care cuprindea capitolele regasite si in formularul F1 si pe care noi am depus-o. Acum, Autoritatea Contractanta ne solicita clarificari cu privire la faptul ca nu am depus formularele F1 si F2.
Intrebarea mea este: "Daca raspundem ca formularele F1 si F2 se vor depune la momentul intocmirii proiectului tehnic de executie, conform cu HG907/2016, ne poate considera oferta neconforma? Cum ar trebui sa raspundem la aceasta solicitare de clarificari?"

Multumesc anticipat.

Negociere fara publicare prealabila

Buna!
Puteti sa-mi dati cateva sfaturi legate de modul de derulare a procedurii Negociere fara publicare prealabila?
Pana acum eu am facut doar achizitii directe, dar anul acesta am depasit pragul valoric al acestora pentru serviciile de paza si am dat anunt pe SEAP pentru achizitie servicii din Anexa 2 prin procedura proprie. Contractul actual nu se mai poate prelungi dupa 31.03.2020 si din cauza unei contestatii este posibil sa nu finalizam prea curand procedura de atribuire si sa nu putem semna noul contract pana la sfarsitul lunii martie. In aceasta situatie:
- Putem negocia cu actualul prestator incheierea unui nou contract pentru o scurta perioada de timp, in baza art. 104 alin. (1) litera c) din Legea 98/2016, incepand cu 1 aprilie, dar doar pana la data la care se va putea incheiea contractul cu operatorul care se va desemna castigator la finalizarea actualei proceduri proprii?
- Trebuie sa public ceva pe SEAP legat de procedura NFPP sau de atribuirea contractului in baza NFPP?

Multumesc!

Concurs angajare expert achizitii

Fise tehnice semnate si stampilate de producatori

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
La o procedura de atribuire s-au solicitat fise tehnice de la producator semnate si stampilate de acestia, sau copii de pe conntractele acestora cu furnizorii romani. Eu am pus in documentatie fisele tehnice semnate si stampilate de furnizori nu de producatori. Poate sa-mi spuna cineva daca sunt pasibil de excluderere nepunand in documentatie contractul dintre producator si furnizor, atata timp cat furnizorul si-a asumat prin semnare si stampilare fisele tehnice?

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri