Despre noi

Site-ul www.forumachizitii.ro este proprietatea SC Public Procurement Specialists SRL Cluj-Napoca.

Cu o experienta de 12 ani in domeniul achizitiilor publice, echipa noastra este  recomandata de urmatoarele:

Oferta noastra cuprinde intregul spectru de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii autoritatilor contractante si a operatorilor economici (exemplificativ):

1. Pentru autoritati contractante:

 • notificarea modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice si prezentarea implicatiilor acestora asupra activitatii dvs.;
 • intocmirea Programului Anual de Achizitii Publice;
 • alegerea procedurii optime de achizitie publica si calculul termenelor legale minime intre publicarea anuntului/invitatiei de participare in SEAP si termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;
 • intocmirea documentatiei de atribuire - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele si modelele de contract (inclusiv FIDIC pentru lucrari);
 • indrumare si asistenta in utilizarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP);
 • asigurarea respectarii pasilor de urmat pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica;
 • conceperea si redactarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea procedurii de atribuire;
 • participarea in comisiile de evaluare prin intermediul expertilor externi cooptati;
 • asistenta in relatia cu institutiile statului cu competente in domeniul achizitiilor publice;
 • pregatirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru / contractelor subsecvente.

2. Pentru operatori economici:

 • identificarea procedurilor de achizitie publica in functie de domeniul de activitate, zona geografica, tipul procedurii de achizitie publica, valoarea estimata;
 • analiza oportunitatii depunerii ofertei / candidaturii in cadrul procedurii identificate in functie de situatia economica si/sau capacitatea tehnica a operatorului economic;
 • solicitarea de clarificari referitoare la continutul documentatiei de atribuire de la autoritatea contractanta;
 • intocmirea ofertei / candidaturii si pregatirea ei pentru depunere;
 • asistenta in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor si a oricaror alte intalniri cu autoritatea contractanta;
 • consiliere in vederea utilizarii cailor de atac impotriva deciziilor autoritatii contractante - contestatie la CNSC sau actiune in contencios administrativ;
 • asistenta in relatia cu autoritatea contractanta la momentul incheierii contractului de achizitie publica / acordului-cadru si/sau la momentul ajustarii pretului acestora

Pentru a beneficia de o oferta personalizata pentru a corespunde nevoilor dvs. si a intra in contact  cu specialistii nostri va rugam sa vizitati pagina de Contact.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri