Depăşirea valorii estimate

În cadrul procedurii de achiziţie publică valoarea estimată este definită ca fiind însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului (art. 25 alin. 1 din OUG 34/2006). De menţionat este şi faptul că valoarea estimată a contractului trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire pentru contractul respectiv. Ea trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare (art. 26 din OUG 34/2006).

Problematica valorii estimate se relevă în momentul lecturării normelor de aplicare ale OUG 34/2006. Astfel, art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 prevede că oferta operatorului economic este considerată inacceptabilă dacă preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Având în vedere acest text normativ, se naşte următoarea întrebare – valoarea estimată este totuna cu valoarea fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv? Altfel spus, oferta financiară care depăşeşte valoarea estimată este inadmisibilă?

Confuzia este alimentată şi de art. 4 alin. 3 din L 500/2002 privind finanţele publice, care prevede că angajarea cheltuielilor se face în limita creditelor bugetare aprobate. Acest text se aseamănă foarte mult ca înţeles cu cel al art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, ducându-ne spre un răspuns favorabil admisibilităţii unei oferte financiare care depăşeşte valoarea estimată, în situaţia în care aceasta din urmă este mai mică decât creditul bugetar, iar oferta de preţ se încadrează între valoarea estimată şi creditul bugetar disponibil.

Nu credem însă că acesta este răspunsul corect. Aceasta deoarece, aşa cum rezultă din art. 26 al OUG 34/2006, valoarea estimată trebuie determinată anterior iniţierii procedurii de atribuire. Modificarea acestei valori după publicarea anunţului de participare sau chiar după deschiderea ofertelor ar fi lăsată la arbitrarul autorităţii contractante, contravenindu-se astfel principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi trasparenţei. Afirmaţia noastră se bazează pe următoarea stare de fapt ipotetică: la o procedură cu valoarea estimată de 10.000 euro participă 2 operatori economici A şi B cu oferte financiare de 11.000 euro şi, respectiv, 11.500 euro. Dacă autoritatea contractantă „agreează” operatorul economic aflat pe locul I, în exemplul nostru A, aprobă majorarea valorii estimate la 11.000 euro (cu condiţia existenţei unui credit bugetar de 11.000 euro). Dacă pe locul I ar fi fost B, care nu este „agreat” de autoritatea contractantă, nu s-ar fi aprobat majorarea valorii estimate. Ori în situaţia de faţă este destul de clar că se încalcă cel puţin trei principii ale procedurii: nediscriminarea – majorarea valorii estimate este lăsată la liberul arbitru al autorităţii contractante, care ia o decizie prin raportare la persoana operatorului economic clasat pe locul I în cadrul procedurii de atribuire; tratamentul egal – dacă valoarea estimată ar fi fost de la început 11.000 euro, poate ar fi participat şi operatorul economic C cu o ofertă financiară de 10.500 euro, el neparticipând deoarece ştia că nu se poate încadra în valoarea estimată de 10.000 euro; transparenţa – toate datele referitoare la procedura de achiziţie publică trebuie puse la dispoziţia operatorilor economici la momentul publicării anunţului de participare, inclusiv valoarea estimată a contractului.

Referitor la problema admisibilităţii depăşirii valorii estimate prin propunerile finaciare depuse de către ofertanţi, în practica CNSC nu s-a ajuns la un numitor comun. În unele decizii[1] s-a apreciat corect că ofertele care depăşesc valoarea estimată sunt respinse ca inadmisibile în baza art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, fără a se face însă corelaţia dintre noţiunile de „valoare estimată” şi „fonduri care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică”, aşa cum am făcut-o noi mai sus. O altă decizie[2], pornind de la aceeaşi stare de fapt – depăşirea valorii estimate, constată, din punctul nostru de vedere eronat, următoarele: valoarea estimată din fişa de date a achiziţiei este de 1.700.000 RON fără TVA, dar în bugetul Primăriei Turnu Măgurele la subcapitolul 81.02.50 – alte cheltuieli privind combustibilii şi energia, unde este inclusă şi investiţia în discuţie este prevăzută suma de 4.335.000 RON, existând posibilitatea de a fi disponibilizată suma necesară pentru finalizarea investiţiei conform art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006. Totuşi această sumă nu a fost disponibilizată înainte de începerea procedurii, aşa cum prevede OUG 34/2006 şi nici măcar până la pronunţarea decizie de faţă, fapt ignorat de CNSC în motivarea hotărârii sale. Asupra aceleiaşi probleme s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal prin Decizia nr. 1003/03.07.2006, având însă ca temei legal fosta reglementare (OUG 60/2001)[3]. Instanţa a apreciat corect că ofertele financiare nu pot depăşi valorile maxime stabilite prin programul anual de achiziţii, sume care se determină pe baza alocaţiilor bugetare, dar nu coincid necesar putând fi mai reduse. Pentru a ajunge la această concluzie instanţa a avut ca temei legal art. 68 lit. c teza ultimă din OUG 60/2001, text care asemeni art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 face referire la fondurile alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, putând crea la rândul său confuzie între valoarea estimată a contractului şi creditele bugetare aprobate în vederea angajării cheltuielilor.

De lege ferenda, pentru a veni în întâmpinarea dezideratului unei practici unitare, considerăm că textul art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 ar trebuie modificat în sensul de a face referire la valoarea estimată a contractului şi nu la valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică aşa cum o face în prezent.[1] Deciziile CNSC nr. 25/C2/26 din data de 12.10.2006 şi nr. 131/16.11.2006 (Deciziile CNSC sunt preluate de pe www.revista-achiziţii.ro, singurul site care publică şi motivarea acestora).

[2] Decizia CNSC nr. 274/1C1/312 din data de 14.12.2006.

[3] Decizia Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, nr. 1003 din 3 iulie 2006 publicată în Pandectele Române, nr. 1/2007, Secţiunea  „Jurisprudenţa Curţilor de apel, Tribunalelor, Tribunalelor specializate, Judecătoriilor”, pag. 102-103.

Comentarii

Fise tehnice semnate si stampilate de producator

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
La o procedura de atribuire s-au solicitat fise tehnice de la producator semnate si stampilate de acestia, sau copii de pe conntractele acestora cu furnizorii romani. Eu am pus in documentatie fisele tehnice semnate si stampilate de furnizori nu de producatori. Poate sa-mi spuna cineva daca sunt pasibil de excluderere nepunand in documentatie contractul dintre producator si furnizor, atata timp cat furnizorul si-a asumat prin semnare si stampilare fisele tehnice?

Respingi oferta si anulezi

Respingi oferta si anulezi procedura

depasirea valorii estimate

Am in desfasurare procedura de licitatie deschisa. valoarea estimata este de 171.250,00 lei. a depus oferta un singur operator economic . valoarea ofertei depuse este cu 20% mai mare decat valoarea estimata. valoarea disponibila din PAA este de 282.300,00 lei. Ce fac? accept oferta ca fiind conforma si inchei contractul? sau resping oferta ca fiind neconforma art.36 alin1 lit.e) din HG925/2006

am dreptate

Numai asigurand aforta de munca minimul pe economie deja se apropie de val. estimata si nu mai spun cate neconcordante intre planse si lista de cantitati......nu mai zic ca nu incape beneficiu si profit.....am depasit perioada de a contesta caietul de sarcini sau fisa de date, ce am putea invoca ptr a anula licitatia....de fapt sunt niste gradinite vai de mama lor :) faci structura de rezistenta , nu au fonduri , raman neterminate sau terminate de proasta calitate ....pacat......astept sa imi spuneti ce sa invoc ca sa anuleze ...sau macar sa mareasca val estimata....:)
Multumesc ptr timpul acordat

Normal ca se poate solicita

Normal ca se poate solicita orice clarificari, dar nu mai târziu de data limita impusa de AC. Dar daca ai tu dreptate tre sa anuleze procedura.

Pai receptia se face clar

Pai receptia se face clar înainte de factura si se face in ultima zi a contractului.

valoarea estimata

Buna ziua. Sunt ofertant si avem o licitatie la care din prima rulare a situatiilor(dupa ce s-au introdus preturile si sunt cat de cat medii) valoarea estimata se depaseste cu mult, studiul e cu preturile de prin 2009,finala este licitatie electronica, va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatorul sens:
- daca esxista vreo solutie de a atentiona AC :) in acest sens (cereri de clarificari), ceva baza legala?

Multumesc mult si astept raspunsul cu nerabdare

Valoarea estimata ( fara TVA)

Valoarea estimata ( fara TVA) este depasita de cele2 oferte. idniferent ca sunt paltitori/neplatitori trebuie sa va raportati la cei 8600 estimati, TVA este o obligatie fiscalal conexa , platibila din alt capitol bugetar ( ordonanatrea disticnta etc)

proceduri

In primul rand sunt complet deacord cu Dan.
Sfatul meu este ca ar trebuii o procedura clara pentru achizitiile directe (un fel de HG 925 mai simpla).
care prevede si situatile prezentate in speta dvs.

Proces verbal receptie servicii

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea intrebare: cand fac proces verbal de receptie(servicii), dupa expirarea(ultima zi de contract) contractului sau cand primesc factura?
Multumesc