Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 122

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) a modificat, prin ordinul nr. 122/2009, Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordinul ANRMAP nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 107/2009 a fost publicat luni, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 570. Potrivit actului normativ, pe parcursul procedurii de supraveghere se va intocmi un dosar de supraveghere, care va contine, dupa caz, urmatoarele: a) opisul documentelor de control; b) sesizarea primita de la terti sau din oficiu; c) nota de informare; d) comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere; e) comunicarea privind incetarea procedurii de supraveghere; f) documentele aferente fiecarei proceduri de atribuire supuse verificarii; g) declaratia pe propria raspundere a conducatorului autoritatii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal; h) notele explicative. Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispozitia instantelor judecatoresti si a celorlalte organe judiciare competente. In cazul in care se constata ca s-au savarsit contraventii din cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, agentii constatatori vor intocmi un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. La finalul procedurii de supraveghere se va intocmi un raport de control care, impreuna cu documentele in baza carora s-a intocmit, constituie dosarul final de control. Conform Ordinului ANRMAP nr. 122/2009, orice persoana interesata poate solicita informatii cu privire la documentele cuprinse in dosarul final de control.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri