Sub ce aspecte este inferioara Legea 98/2016 fata de OUG 34/2006 pe care o inlocuieste

Sub acest titlu voi incepe sa prezint acele modificari legislative care in teorie, dar si in practica, dovedesc faptul ca legiuitorul roman nu a acumulat know-how pe parcursul a 10 ani, cat OUG 34/2006 s-a aflat in vigoare, ci a venit cu o legislatie noua, in care nu a pastra elementele calitative din actele normative recent abrogate.

Procedura simplificata - sutinere 50% din experienta similara

  • Conform art. 113 din Legea 98/2016: "(12) În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi pentru maximum 50% din cerinţa ce a fost stabilită în conformitate cu alin. (11) lit. c).​", adica pentru cerinta privind experienta similara.
  • Ne intrebam, evident retoric, de ce a ales legiuitorul sa faca aceasta distinctie pentru proceduri de o valoarea mai redusa, prin raportare la procedurile de o valoare mai mare, pentru care sunt obligatorii directivele europene care impun acceptarea sustinerii, nelimitat, pentru indeplinirea cerintelor de calificare? Raspunsul se afla in enuntul de mai sus, deoarece acestor proceduri nu le sunt aplicabile obligatoriu directivele europene. In consecinta, legiuitorul poate reglementa dupa bunul plac. 
  • Nu lasa oare legiuitorul fara efect LEGEA nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii daca pe de o parte permite ca ofertantul IMM sa consituite 50% din garantia de participare, respectiv, de buna executie, sa aiba o cifra de afaceri de 50% din cea solicitata prin fisa de date, dar prin Legea 98/2016 ii impune sa aiba cel putin 50% experienta similara proprie, in conditiile in care sustinerea din partea unui/unor terti pentru aceasta cerinta este de maxim 50%
  • Cum vor putea astfel creste IMM-urile romane, daca in cadrul procedurilor de valoare redusa, fostele cereri de oferta, actualele proceduri simplificate, nu vor mai putea beneficia de sustinerea integrala a cerintei privind experienta similara?
  • Evident vor fi dintre dvs., mai ales din partea autoritatilor contractante, care vor spune ca firmele care nu au cel putin 50% experienta proprie nu sunt firme de incredere care sa poate executa in bune conditii contractele de achizitie publica? Acestora dintre dvs. le raspund, intrebandu-i la randul meu, daca asa stau lucrurile, de ce legiuitorul european pentru proceduri de valoare mai mare permite sustinerea integrala a experientei similare si, de ce, pe de alta parte, atat legiuitorul european cat si cel roman impun, ca si conditie de validitate a experientei similare, angajamnetul tertului sustinator de a se substituit ofertantului si de a finaliza executia contractului fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, in conditiile in care ofertantul care a beneficiat de sustinere intampina dificultati?
  • Nu in ultimul rand, va aduc un argument de ordin istoric pentru a dovedi ca aceasta modificare legislativa este GRESITA. Va atrag atentia atat acelora dintre dvs. care reprezentati operatori economici, cat si celor care reprezentati autoritati contractante, ca analizand istoricul celor 10 ani in care OUG 34/2006 s-a aflat in vigoare, veti constata ca marea majoritate a firmelor care, la inceputuri au participat la procedurile de atribuire fara a avea experienta similara proprie, au crescut, au dobandit experienta similara proprie si au executat calitativ contractele castigate. Aceste firme nu ar fi avut nicio sansa de dezvoltare, daca Legea 98/2016 ar fi fost in vigoare.
  • In acest context de ce sa facem o discriminare intre firmele care au beneficiat 10 ani de prevederile mai favorabile ale OUG 34/2006, avand timp sa isi cladeasca o experienta similara proprie, nemaiavand nevoie la acest moment de sustinere mai mare de 50% pentru a participa la procedurile simplificate  si cele care acum se dezvolta si au nevoie de sustinere mai mare de 50%?  De ce nu ajuta legiuitorul aceste companii sa creasca pentru a putea, ulterior, participa la proceduri de atribuire cu valoare estimata peste pragurile europene, proceduri pentru care sustinerea experientei similare nu este plafonata la 50%?
  • Daca acest comentariu este citit si de reprezentanti ai legiuitorului, ii rog sa citeasca acest articol fara patima si sa inteleaga ca el constituie o propunere de corectare, de lege ferenda, a uneia dintre cele mai mari lovituri date IMM-urilor din Romania prin intrarea in vigoare a Legii 98/2016.

 

 

 

 

Avocatul diavolului

intervine și doar zice :
- în momentul în care autorităților contractante nu le va mai ”frică” în a împărți judicios obiectul viitorului contract de achiziție publică, în loturi, putem vorbi despre o reală susținere a IMM.

Pe de altă parte, clar că acele firme care au reușit să acumuleze un capital, resurse umane, utilaje, tehnologii prin chiar participarea la proceduri organziate de către autoritățile contractante, uită, cum uman ar spune unii că ar fi, stadiul copilăriei lor ca firme și nu observă nici un impediment din formularea legiuitorului.

În altă ordine de idei, leit-motivul beneficiarilor, este acela cum că : ”cum să ne protejăm și de unde știm că X Company SRL are capacitatea de îndeplinire a contractului” ceea ce conduce la o apreciere pozitivă a textului în discuție.

Poate ar trebui să ținem cont de principiul achizițiilor corecte :
- la prețul corect, în cantitatea corectă, la calitatea corectă, în locul și la timpul corecte.

Și să nu uităm :
1. Felul în care Compartimentul Achiziții este organizat denotă cultura, viziunea organizației.
2. Ce se dorește a se controla Centralizat în achiziții cu ceea ce este cu adevărat important nu trebuie să conducă la o centralizare/birocratizare irațională.
3. Trebuie să conștientizăm interferența tehnologiilor noi care ne ajută să controlăm efectiv achizițiile și în mod transparent față de (stakeholders) părțile interesate.

Nu închei înainte de a spune :

Poate ne preocupă prea mult dorința de a controla în loc să generăm (plus)valoare.

Ce ar trebui realmente să ne intereseze :
• Prețul plătit să fie corect, în concordanță cu standardele solicitate
• Controlul asupra : termenilor (contractuali), criteriilor (de selecție, de atribuire), condițiilor (de livrare, prestare, execuție)
• Să știm când s-a lansat comanda și cât (când) s-a plătit
• Serviciile post-vânzare, înlocuire produse defecte, remedierea defectelor

salve

cam in toate ?

cpv

pe un CPV am licitatie, pot sa fac daca imi raman bani si o proc simp[lificata? nu regasesc

Procedura simplificata nu permite licitatia electronica

Conform Legii 98/2016, in cadrul procedurii simplificate nu este reglementata faza finala de licitatie electronica. Crezand ca este o scapare legislativa am incercat sa configurez in SEAP o procedura simplificata cu faza finala de licitatie electronica (s.n. butoanele exista in continuare in SEAP, aceasta procedura fiind configurata pe defuncta cerere de oferta). Surpriza, documentatia imi este respinsa de ANAP cu urmatoarea mentiune: " IV.2.2) Eliminati informatiile referitoare la licitatia electronica deoarece aceasta nu se poate utiliza ca etapa finala intr-o procedura simplificata.(art.131, alin.(1)/Lg 98/2016)." Citesc surprins articolul de lege indicat:

ART. 131

  (1) Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică în următoarele situaţii şi numai dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în special specificaţiile tehnice, poate fi stabilit în mod precis:

  a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă;

  b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispoziţiilor art. 118 alin. (1) lit. b) şi c);

  c) la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii.

Adica, pentru proceduri cu valoarea estimata sub plafonul de publicare in JOUE, chiar daca vrem sa facem economii prin faza finala de licitatie electronica (s.n. unde in trecut am avut economii si de peste 90% din valoarea estimata), ne interzice legiuitorul care considera ca aceste economii nu sunt necesare daca nu sunt impuse prin Directivele Europene, directive obligatorii doar peste aceste praguri.

FELICITARI LEGIUITORULUI!!!

Procedura simplificata - limitare cerinte de calificare

Conform art. 113 din Legea 98/2016:

  (11) Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie, aceasta poate solicita doar cerinţe privind:

  a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2;

  b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 173;

  c) experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b).

Adica, nu le poti solicita ofertantilor sa dovedeasca, de exemplu, ca au disponibilitati banesti pentru sustinerea lucrarilor pana la plata. Sau ca au utilaje cu care sa execute lucrarea. Sau ca au personalul de conducere/executie necesar. Sau ca detin ISO 9001, desi, daca autoritatea contractanta e autorizata ISO 9001, teoretic, ar trebui sa achizitioneze produse/servicii/lucrari doar de la operatori economici autorizati ISO 9001.

Desi in aparenta prevederea legala e buna, reducand birocratia si obstacolele artificiale in calea accederii in special a start-up-urilor la contractele publice, aceasta vine in contradictie cu prevederea legala combatuta de mine in primul comentariu care stipuleaza ca unicul criteriu ce poate fi solicitat, experienta similara, nu poate fi sustinuta de terti decat in limita a 50%. Adica, simplificam birocratia, teoretic pentru a permite start-up-urilor accesul la contracte publice, dar pe de alta parte nu le dam sansa nici macar sa participe fiiindca nu pot beneficia de sustinerea integrala a unicei cerinte de calificare - experienta similara.

Logica legiuitorului e IMBATABILA!!!

Sunt curios, doar prin raportare la cele 3 exemple detaliate pana acum pe ForumAchizitii.ro cat va lua legiuitorului sa modifice Legea 98/2016 pentru a o aduce macar la nivelul de eficienta a utilizarii fondurilor publice aferent defunctei OUG 34/2006.

Poate deloc intamplator, principiul utilizarii eficiente a fondurilor/fondurilor publice nu a mai fost preluat din OUG 34/2006 in Legea 98/2016, neregasindu-se intre principiile care guverneaza procedura de achizitie publica!!!

Ai dreptate admin. Uite cum

Ai dreptate admin. Uite cum legiuitorul isi da cu stangul in dreptul.
Sa recapitulam: art.113 din Legea 98/2016 alin.(11) litera c) -Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie, aceasta poate solicita doar cerinţe privind experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b). care spun asa:
alin.a) - o lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, autoritatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare lucrari relevante realizate cu mai mult de 5 ani in urma;
alin.b) - o lista a principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, autoritatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma;

Pe de alta parte art.113 alin.( 12) spune ca in cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu alin. (11) lit. c). adica cu alte cuvinte ca operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% dintr-o lista de lucrari efectuate in ultimii 5 ani sau o lista de produse furnizate in ultimii 3 ani. Legea nu prevede ce valoare se poate solicita sau cate pozitii sa aiba lista sau cat de lunga sa fie , astfel ca sa putem calcula cei 50% . Lista poate contine unul sau n contracte de orice valoare cu caracter strict informativ. Ce rost mai are atunci sustinerea? Ce ziceti? Nu vi se pare comic?

Anunt atribuire negociere fara publicare

Buna ziua! Cum se poate da in SICAP anunt de atribuire la o negociere fara publicare prealabila in cond art. 104 lit. c. Multumesc!!!

In SICAP intri pe "Atribuiri

In SICAP intri pe "Atribuiri proceduri" si dai clik pe "Anunturi de atribuire la anunturi de participare". In partea dreapta sus dai clik pe butonul "Adauga". In fereastra care ti se deschide sub "CU PUBLICARE ANTERIOARA A ANUNTULUI DE INITIERE" selectezi butonu "NU" si apoi selectezi butonul "NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA", butonul "legislatie" corespunzator si denumirea contractului.
Dupa pasii acestia din dreapta sus a paginii salvezi si ti se deschide un camp cu mai multe sectiuni pe care le completezi iar la final publici anuntul.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri