DUAE

Buna ziua,
DUAE reprezinta documentul care contine motivele de excludere prevazute de art.164.165 si 167 din L98.
ofertantului castigator I se mai solicita depunerea declaratiilor prin care sa confirme la finalul procedurii ca nu se incadreaza in 164,165 si 167?
Intreb deoarece potrivit art.196 alin 2 din Lege AC solicita ofertantului clasat pe primul loc "documente justificative actualizate" prin care sa demoinstreze indeplinirea cerintelor din DUAE.
Multumesc

Este obligatoriu a se

Este obligatoriu a se solicita la procedurile care implica utilizarea DUAE.

Se solicita doar certificate

Se solicita doar certificate fiscale (primarii si ANAF) , certificat ONRC, certificari ISO (dupa caz) si copii dupa contractele /documentele pe care le-a nominalizat in DUAE ca si experienta similara

Buna ziua, Ofertantul

Buna ziua,
Ofertantul economic clasat pe primul loc are obligatia de prezenta ca documente justifictive duae certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat) la momentul prezentarii. Aceste certificate fiscale trebuiesc prezentate pentru fiecare punct de lucru? Daca ofertantul are 400 pc de lucru, trebuie sa le prezinte pe toate, sau se prezinta doar certificatele pentru societatea mama?
In conditiile in care nu le poate prezenta, iar oferta este declarata inacceptabila cf HG 395/2016 art.134 alin.(5), poate pierde garantia de participare? poate fi considerat refuz al ofertantului de semnare a contractului?
Multumesc

DUAE

Da, operatorul economic clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privin lipsa datoriilor la bugetul de stat si la bugetele locale pentru toate punctele de lucru / sediile secundare inscrise in Certificatul constatator emis de ONRC. Chiar daca are 400 de puncte de lucru. In lege scrie clar "operator economic", nu face referire la sediul social.
Exemplu:
Sediul social in Iasi, puncte de lucru/sedii secundare in Brasov, Arad.
Situatia I: Daca nu are cod fiscal separat la fiecare punct de lucru, se vor depune si vor fi acceptate de catre A.C. urmatoarele:
a) Certificat emis de ANAF Iasi
b) Certificate emise de primariile: Iasi, Brasov, Arad.
Situatia II: Daca are cod fiscal separat si pentru sediile secundare, se vor prezenta atat Certificat de atestare fiscala pentru sediul social cat si Certificat de atestare fiscala pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal. Plus toate certificatele fiscale emise de autoritatile locale (primarii).
Cat priveste neprezentarea tuturor certificatelor fiscale in termenul stabilit in solicitarea de clarificari, oferta va fi descalificata, dar nu se pune problema pierderii garantiei de participare, situatia neconstituind refuz de semnare a contractului, atat timp cat clasamentul intocmit este unul provizoriu. Se vor solicita aceleasi documente ofertantului situat pe locul II care, astfel, devine locul I.
Succes!

DUAE

Dar in situatia in care nu exista un al 2-lea ofertant , se poate retine garantia de participare si considera refuz de semnare contract?

multumesc

DUAE

Nu se poate retine GP, chiar daca sunteti singur ofertant. Se anuleaza procedura. Se poate intampla sa nu puteti raspunde in timp util la solicitarea de clarificari. :)

HG 395/2016 - Art. 37
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Oferta este stabilita castigatoare doar dupa indeplinirea tuturor obligatiilor legale. Ori, prin nedepunerea certificatelor fiscale... nu sunt indeplinite toate obligatiile legale, astfel incat nu puteti fi declarat castigator.

DUAE

Buna ziua, La o licitatie poti participa ca subcontractant alaturi de mai multi ofertanti fie ei operatori individuali sau operatori in asociere? DUAE este unul singur!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri