Informare ofertanti legea 98/2016

Conform modificarii aduse Legii nr.98/2016 la art.214 alin (2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a transmite candidaților/ofertanților rezultate parțiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE și rezultatul evaluării ofertelor, în conformitate cu condițiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.

Intrebare:
- comunicam de fiecare data POSTAND in seap Procesul verbal exemplu: deschidere, evaluare prop.tehnica, evaluare prop.financiara sau POSTAM in seap doar COMUNICARILE dupa fiecare etapa de evaluare ?

Multumesc

Salutare,

Din legislatia privind achizitiile publice nu reiese de nici unde faptul ca trebuie sa postezi toate procesele verbale descrise in comentariul tau.
Conform art. 66 alin 4 din 395/2016 numai raportul procedurii se introduce in SEAP deci esti obligat conform art. 214 alin 2 din 98/2016 de a transmite comunicari intermediare privind evaluarea DUAE, propunere tehnica, propunere financiara.
Eu nu am postat niciodata procesele verbale, ci am transmis numai comunicarile intermediare aferente fiecarei etape de evaluare la rubrica de "intrebari" si am postat RP-ul la rubrica dedicata.
Spor,

multumesc, sa inteleg ca

multumesc, sa inteleg ca transmit doar comunicarea privind rezultatul verificarii/evaluarii ?

Da, comunicarile. Deci pentru

Da, comunicarile.
Deci pentru fiecare etapa intermediara:
evaluare DUAE : comunicari privind rezultatul evaluarii pentru toti ofertantii
evaluare tehnica: comunicari privind rezultatul evaluarii pentru toti ofertantii
Evaluare financiara: comunicari privind rezultatul evaluarii pentru toti ofertantii.
Evaluare indeplinire DUAE: dupa ce ai verificat documentele depuse de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmesti RP-ul si transmiti comunicarile finale privind incheierea pprocedurii.
Ai grija la ofertantii pe care i-ai dat afara in una dintre cele 3 etape intermediare, in comunicarea finala faci referire la nr. adresei prin care acel ofertant a fost descalificat, de ex: " va comunicam ca in conformitate cu adresa nr. .....privind evaluarea ......, oferta dvs. a fost declarata ........", ceva de genul acesta, pentru ca ofertantul respectiv sa nu aibe inca o data motiv de contestare.
Sper ca am fost inteleasa,
Spor,

Din cate stiu ofertantii

Din cate stiu ofertantii respinsi la o etapa intermediara(de exemplu la evaluarea tehnica) , daca nu au facut notificare prealabila in termen la etapa respectiva , nu mai pot contesta comunicarea finala care se transmite dupa incheierea raportului.
Cam asta le comunic la final la cei respinsi:
Prin prezenta va facem cunoscut ca în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica având ca obiect ..... , oferta dumneavoastră a fost declarata inacceptabila/neconforma raportat la dispozitiile art...... deoarece .....
Comunicarea intermediara a deciziei de respingere s-a transmis in scris prin SEAP cu adresa nr....la data de....... Oferta declarata castigatoare a fost cea depusa de ... cu pretul de.....

Va multumesc

Va multumesc

Daca ai un ofertant de rea

Daca ai un ofertant de rea credinta, acesta se poate preleva de ART. 2 din 101/2016 cu mod si comp ult
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un
act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita
anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de
remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională
sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi.
"act al autorităţii contractante" orice act administrativ, orice operaţiune administrativă care
produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de
legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în
legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii;
In concluzie,eu sunt de parere ca atata timp cat in comunicare ii spui " Oferta declarata castigatoare a fost cea depusa de ... cu pretul de....." ii dai motiv de depunere notificare deoarece prin prezenta comunicare ai adus informatii noi pe care el nu le-a luat la cunostinta in momentul descalificarii ofertei.
Eu nu m-as risca si as redacta o comunicare simpla si la obiect.

Eu pe unde am fost

Eu pe unde am fost descalificat in faza de etapa intermediara (sa zicem propunere tehnica), la finalizarea procedurii n-am mai primit nici o comunicare nimic . . .

Legea prevede ca la

Legea prevede ca la finalizarea procedurii se transmit comunicari finale la toti ofertantii , chiar daca acestia au fost respinsi in diferite faze pe parcursul procesului de evaluare si le-au fost transmise comunicari intermediare (vezi art.215 din Legea 98/2016)

Comunicari etape intermediare catre ofertanti

Daca ofertantul x a fost respins la faza DUAE, comunic si restului ofertantilor (y, z, etc ) acest lucru sau strict despre rezultatul fiecaruia in parte?
Multumesc !

Dupa modificarile legislative

Dupa modificarile legislative din aceasta vara nu se ma fac comunicari intermediare dupa fiecare etapa de evaluare. Se comunica doar rezultatul final (dupa raportul de atribuire). Ofertantilor necastigatori cu oferta admisibila li se comunica castigatorul si motivele pt care oferta lor nu este castigatoare ( pretul mai mare sau punctajul mai mic). Ofertantilor exclusi li se comunica doar motivele excluderii/respingerii si temeiul legal.

Comunicari etape intermediare catre ofertanti

Multumesc dan_one!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri