garantie de participare - speta

in cazul in care se constata ca, garantia de participare depaseste 1% din valoarea estimata, se anuleaza procedura conform art. 212 (1) "c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;"?

Se publica anunt erata cu

Se publica anunt erata cu valoarea corecta.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri