Oferta tehnica

Buna,
In toate fisele de date regasim la modul de prezentare a ofertei tehnice, indiferent de procedura aleasa sau tipul contractului, urmatoarea cerinta:
Planificarea fizică a activităților (graficul de implementare a contractului), cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora.
Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a denumirii respectivelor entități).
Ce planificare fizica se poate face la un contract de furnizare de produse intr-o singura transa si cu termen fix de livrare.
Fara punere in functiune, fara instruire personal.
Un model de formular exista?
Multumesc.