Ordin nr. 17/2022

Buna ziua. O parere va rog .
In ianuarie 2022 a fost publicat Ordnul nr. 17/2022, care prevede ca : f)Incompatibilitati specifice si conflicte de interese. Persoanele desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligatia sa respecte regimul juridic al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese prevazute pentru functionarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale si ordonantari de plata privind achizitii publice sau parteneriate public-private, daca au facut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, achizitie sectoriala, concesiune de lucrari ori servicii sau parteneriat public-privat.
Intrebare: daca persoana care are atributii de CFP a facut parte din comisia de evaluare a ofertelor anul trecut, ( deci inainte de a se publica acest ordin),dar pe procedura respectia se fac plati in prezent, mai are dreptul de e pune CFP?
Multumesc.