Model formular (întrebare utilizator)

Buna ziua,
Imi poate trmite cineva un model de certificat constatator cf. prevederilor 
“(1) În raport cu prevederile de la art. 36 alin. (1) lit. b1), autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera contractantului 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, după cum urmează:"
multumesc
 

Principiul transparenţei procedurii vs. confidenţialitatea ofertelor (întrebare utilizator)

diferente intre anunt SEAP si Caietul de Sarcini

Ce se intampla in cazul in care intre anuntul postat pe SEAP si Caietul de Sarcini al unei licitatii exista diferente (data si ora deschiderii ofertelor, de exemplu)? Care informatie prevaleaza? Cea de pe SEAP sau cea din Caietul de sarcini?

Second - hand

ceao, as dori sa-mi spuneti si mie cum ati procedat pentru achizitia unui produs second-hand, daca ati realizat asa ceva ... sau sa ma sfatuiti cum sa realizez acest lucru pentru un mijloc fix. nu ma refer la legislatia privind achizitia publica a unui produs ci de legislatia referitoare la achizitia unui produs second-hand ! pot face aceasta achizitie, pot trece in caietul de sarcini sau in fisa de date aceasta optiune ... si in ce conditii !? precum stiti ... chestiunea este arzatoare !!! p.s. produsul este trecut in Programul Anual al Achizitiilor Publice - la Bunuri si Dotari, este mijloc fix (depaseste valoare de 1.800 de lei), este sau va fi trecut pe lista de investitii.

curs euro

ce curs al euro se ia in considerare la intocmirea planului de achizitii?

Adjudecare contract prestari servicii de termoficare

Sub protectia anonimatului va redau mai jos o intrebare adresata de un utilizator:

"Va rog sa/mi precizati unde pot gasi reglementari legate de durata unui contract de achizitie publica.  Din textul ordonantei 34 nu reiese, sau poate nu inteleg eu, decat durata acordului cadru, ori asta presupune mai multe contracte subsecvente. In concret, ma intereseaza daca o autoritate contractanta poate achizitiona SERVICII DE FUNIZARE A ENERGIEI TERMICE, si daca acest contract poate fi incheiat , de la inceput, pe o perioada de 5 ani, eventual cu posibilitate de prelungire. Este acesta un contract sectorial, avand in vedere ca cel care ar achizitiona respectivul serviciu este un spital? Daca da, intra sub incidenta altor reglementari? Va rog  mult sa ma lamuriti in acest sens."
 

cerere de oferte online

Ma intereseaza si pe mine cum se procedeaza pentru a aplica aceasta procedura, in virtutea noilor reglementari privind achizitionarea a 20% din total achizitii prin mijloace electronice. Trebuie sa demarez o procedura de aproximativ 100.000 lei si as vrea sa fac in asa fel incat sa o pot incadra la cei 20%. Pentru asta trebuie fie sa aleg cerere de oferte online, fie cerere de oferte offline cu etapa finala licitatie deschisa. Daca are cineva idee cum se face, mai degraba daca a facut careva asas ceva, oricum pasii sunt in lege, poate cineva are deja experienta. Va multumesc.

Oferta neconforma

În cadrul unei proceduri de cerere de oferte, după deschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi analizarea acestora toţi operatorii economici sunt admişi urmând a se deschide propunerea tehnică. În urma analizării propunerilor tehnice se constată că un operator economic are o oferta incompletă (ex. se refera la un contract de lucrări, iar propunerea sa nu prinde lucrările din lista "Refacerea cadrului natural" aşa cum a fost solicitat prin documentaţia de atribuire).Criteriul de evaluare al ofertelor a fost "preţul cel mai scăzut". Având în vedere că operatorul economic nu a prezentat o ofertă care să respecte condiţiile minimale solicitate prin caietul de sarcini am considerat-o neconformă şi prin urmare respinsă.în acest caz mai este necesar să se deschidă propunerea financiară?

incadrare in procedura

Cumpararea directa prin mijloace electronice

1. In cazul in care vrem sa initiem o procedura de cumparare directa utilizand catalogul electronic de produse (SEAP), pentru un singur produs cu un cod CPV se poate negocia cu mai multi potentiali ofertanti simultan, urmand ca apoi, in functie de ofertele primite, autoritatea contractanta sa aleaga un singur ofertant, sau se demareaza intreaga procedura doar cu un singur ofertant de la inceput? 2. In cazul in care in catalogul electronic nu se regaseste un anume produs pe care autoritatea contractanta dorste sa il achizitioneze prin cumparare directa, cum se poate solutiona aceasta problema?

Rolul activ al CNSC

Disputa privitoare la limitele rolului activ al CNSC este generată de dispoziţiile legale ambigue din OUG 34/2006, respectiv art. 278 alin. 2, 3 şi 6, care derogă de la prevederile de drept comun din art. 129 alin. 6 Cpc, care statuează răspicat că „judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii”. În rezumat, art. 278 conferă CNSC posibilitatea de a dispune: orice măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire (alin. 2); din oficiu, remedierea oricăror alte încălcări ale prevederilor legale cu referire la actul atacat (alin. 3) şi, în funcţie de soluţia pronunţată, continuarea sau anularea procedurii de atribuire (alin. 6).   

Modificări pe www.e-licitatie.ro

Începând de aseară (s.n. 10 septembrie 2008) şi până pe 15 septembrie 2008 vor funcţiona în paralel pe SEAP cele două codificări CPV - revizia 2003 şi 2008. Din 15 septembrie 2008 nu se vor mai accepta spre publicare decât anunţurile/invitaţiile care respectă codurile CPV revizia 2008 (s.n. Regulamentul CE nr. 213/2008).

PLATA COMISIILOR DE OFERTARE SI LICITATII

In ce baza legala o comisie poate fi renumerata si care sunt aceste prevederi? Am participat la o serie de ofertari si de frica legii nu s-au dat bani comisiilor, cu toate ca fonduri erau.Multumesc pentru ajutor! Iulian M.

DESPRE UN CONTRACT DE SERVICII

CU STIMA ! Se poate contracta un serviciu de consultanta cu un specialist in domeniu ce nu are societate dar face dovada ca are pregatirea si experienta necesare pt. acest serviciu???El trebuie doar sa declare la fisc venitul si sa dea cei 16% din venit.CORECT???? IULIAN M.

criterii de calificare privind capacitatea tehnica sau profesionala

S-a solicitat in fisa de date a achizitiei la informatii privind capacitatea tehnica : Declaratie pe propria raspundere a operatorului economic in care declara ca la elaborarea ofertei sale si pentru perioada de derulare a contractului a tinut cont de regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si masuri de securitate a muncii, precum si la cele de protectie a mediului in conformitate cu legislatia nationala in domeniu, SAU Certificat ISO 9001:2000,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 SAU IN CURS DE IMPLEMENTARE Problema este acest SAU care este interpretabil. Cum este corect se poate prezenta doar declaratia pe propria raspundere in acest caz?

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri